KPMG Zwitserland ook voor niet-voetbalgerelateerde audits onder vuur

KPMG Zwitserland, onaangenaam in het nieuws rond het FIFA-schandaal, wordt nu ook door de PCAOB bekritiseerd voor hun audit-werk
Inspecteurs van de Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board hebben in controleverslagen van KPMG Zwitserland dusdanig ‘significante’ tekortkomingen aangetroffen, dat “we haast moeten concluderen dat de accountants in kwestie nagelaten hebben om voldoende en relevante evidence verzamelen om te kunnen spreken van een correct en getrouw uitgevoerde audit”.  
 
KPMG Zwitserland kwam in het vizier van de PCAOB, omdat kantoren die aan Wallstreet genoteerde ondernemingen auditen geregistreerd moeten zijn bij de PCAOB. Daarmee staan ze ook toe, dat PCAOB-inspecteurs hun werkzaamheden en de resultaten daarvan auditen.
KPMG Zwitserland controleert de boeken van twee van dergelijke ondernemingen en is als niet-principal auditor betrokken bij de controle van 31 andere ondernemingen, hetgeen eveneens inspectie door de PCAOB rechtvaardigt.
 
In meerdere gevallen verwijt de PCAOB de accountants laksheid en nalatigheid in hun onderzoekswerk naar omzetcijfers en interne controls. 
 
Gerelateerde artikelen