KPMG participeert in startup Indica

KPMG gaat de huidige samenwerking met Indica intensiveren. Indica is een Utrechtse startup die een tool heeft ontwikkeld waarmee data en documenten in computersystemen kunnen worden opgespoord, de ‘eDiscovery’ tool.

Ongeacht de hoeveelheid data en de wijze waarop deze zijn opgeslagen kan met de tool iedere informatie uit computersystemen worden ontsloten, ook informatie die verborgen had moeten blijven. De hechtere samenwerking met Indica betekent dat KPMG en Indica nu ook op papier partners zijn en dat KPMG financieel in de Utrechtse startup gaat participeren. “De samenwerking is een goed voorbeeld van de ontwikkeling van asset based consulting activiteiten bij KPMG”, zegt Jack de Raad, partner bij KPMG Forensic. De Raad: “Dat betekent dat wij in toenemende mate onze kennis en kunde schaalbaar maken via slimme technologie, vaak ook in samenwerking met externe partijen via KPMG Innovatieve Startups.”

Meer datagedreven

KPMG maakt sinds vorig jaar gebruik van de eDiscovery tool bij het uitvoeren van forensische onderzoeken. De Raad: “De tool maakt het mogelijk om dit forensische onderzoeken meer datagedreven uit te voeren. De digitalisering zorgt ervoor dat de hoeveelheid data binnen organisaties fors toeneemt en dat de bewijslast in een forensisch onderzoek in toenemende mate moet worden gevonden in digitale bestanden. Het gebruik van eDiscovery tool heeft er volgens De Raad voor gezorgd dat KPMG een belangrijke vernieuwing heeft kunnen doorvoeren in de wijze waarop de forensische onderzoeken worden uitgevoerd. Bovendien hebben wij de tool kunnen verrijken met onze kennis en ervaring uit het vak.”

Flexibele en innovatieve tool

In de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor meer datagedreven forensisch onderzoek kwam KPMG  een jaar geleden bij Indica terecht. De Raad: “Wij zochten naar een simpele, snelle en effectieve tool die ook nog eens flexibel zou kunnen worden ingezet in onze fraude-onderzoeken. De markt voor dit soort tools wordt gedomineerd door de grote softwarehuizen die in het algemeen weinig flexibele en innovatieve producten op de markt brengen. De tool van Indica is dermate flexibel en innovatief dat het zelfs mogelijk is om een zoekopdracht gedurende het onderzoek aan te passen. Dat is precies wat wij zochten. Ook de snelheid van de tool is een groot voordeel van Indica boven gevestigde partijen. Snelheid is in het algemeen van groot belang bij het uitvoeren van een forensisch onderzoek. Fraude wordt door veel organisaties als een schok ervaren. Mensen zijn geëmotioneerd en de behoefte aan informatie is groot. Men wil snel weten wat er aan de hand is en hoe groot de fraude is. Met Indica kunnen we hierin snel inzicht bieden.”

Internationale stap

Dankzij de samenwerking met KPMG ligt volgens Pieter Scherpenhuijsen, technisch directeur van Indica, een internationale opschaling binnen handbereik. Scherpenhuijsen: “KPMG is een grote speler in de forensische markt met een groot internationaal bereik. Door onze relatie met KPMG hebben wij de afgelopen tijd veel waarde kunnen toevoegen aan de software. Indica is dan ook op een punt aangekomen dat wij ook internationaal actief willen worden en willen opschalen naar het buitenland. KPMG doet forensisch onderzoek in vijftig landen en wil de software overal inzetten. Dat betekent dat KPMG een belangrijke kruiwagen vormt voor verdere expansie. Wij willen snel internationaliseren. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de markt voor forensisch onderzoek vele malen groter dan in Nederland. De ervaring die wij inmiddels met KPMG hebben opgedaan, sterkt ons in de overtuiging dat wij deze internationale stap nu moeten zetten.”

Gerelateerde artikelen