Instrumentarium voor ethiek in de praktijk

Een nieuw rapport wijst op ethische valkuilen en geeft suggesties om er niet in te struikelen.
De belangrijkste les die we het afgelopen jaar konden leren  rond ethiek en compliance is dat “cultuur nog steeds compliance overtroeft”. Zo valt althans te concluderen uit een white paper Top Ten Ethics & Compliance Predictions and Recommendations for 2015, gepubliceerd door adviesbureau NAVEX Global. Het document is gebaseerd op input van de talrijke cliënten van Navex; de primaire doelgroep wordt gevormd door ‘ethics and compliance officers’, maar het biedt ook waardevolle informatie en inzichten voor accountants in en buiten de business. 
 
Veel van de belangrijkste casussen uit 2014, waarbij het mis ging met compliance aan ethische standaards, waren terug te voeren op een gebrekkige cultuur. Zo vergat het management van General Motors weer eens te luisteren naar waarschuwingen vanuit de medewerkers. Het bedrijf moest daardoor miljoenen auto’s naar de dealer terugroepen, om fouten te herstellen die, in een eerder stadium opgelost, miljarden kosten hadden bespaard. Om niet te spreken van de schade aan de reputatie van GM.
Het imago van de FIFA gaat al jaren gebukt onder beschuldigingen van corruptie en nepotisme, net als in de VS de (bobo’s in de) basketbalwereld. De heersende bedrijfscultuur is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor, vaak omdat het ‘not done’ is om kritische noten te plaatsen, laat staan om in het openbaar klokken te luiden.
 
In de white paper wordt daarnaast gewezen op de rol van social media en de aarzeling van grote organisaties om echt rigoureus werk te maken van ethiek en compliancy-programma’s. Ook op de groeiende verbondenheid en afhankelijkheden in de supply chain; ethisch handelen van ketenpartners wordt een steeds kritischer factor voor de eigen compliancy. 
 
Veel meer voorbeelden, suggesties en tips inhet rapport zelf  of samengevat en becommentarieerd via 
Gerelateerde artikelen