IESBA publiceert nieuwe richtlijn voor accountants die geconfronteerd worden met non-compliance

De International Ethics Standards Board for Accountants heeft een conceptstandaard gepubliceerd onder de titel Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations.
Hierin formuleert de Ethics Board richtlijnen, die auditors en accountants-in-business houvast en hulp moeten bieden, wanneer zij geconfronteerd worden met overtredingen of vermoedens van overtredingen van vigerende (accounting) wet- en regelgeving. 
 
De standaard schetst ook een procedure ( ‘pathway’) om de overtreding of vermoedens daarover te melden aan de betreffende autoriteiten en instanties, zonder dat daardoor confidentialiteitsverplichtingen in gevaar komen. Tegelijk wordt nog eens het belang benadrukt van (het van bovenaf bevorderen van) een compliancy-cultuur in elke organisatie.
 
Stakeholders en overige geïnteresseerden kunnen tot 18 september as. reageren op de concept-standaard. 
Gerelateerde artikelen