IESBA legt 2 nadere uitwerkingen van Code of Ethics for Professional Accountants voor

De International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) publiceerde op 21 december jl. een tweetal voorstellen voor ‘enhancement’ van een aantal fundamentele aspecten van de Code of Ethics for Professional Accountants.
De Code of Ethics for Professional Accountants benoemt de ethische eisen waaraan professionele accountants moeten voldoen. Het doet dat in drie delen: Part A beschrijft de fundamentele principes van een beroepsethiek voor accountants, inclusief een referentiemodel voor de toepassing van die principes. De delen B en C illustreren hoe het referentiemodel in de praktijk toegepast kan en moet worden.
 
Gedurende de afgelopen drie jaren heeft de IESBA gewerkt aan een herziening van de Code, om de ‘gebruiksvriendelijkheid’ ervan te vergroten. In dat kader komt de IESBA nu met twee voorstellen en vraagt stakeholders om feedback via haar internet-site.  
Het eerste document, Improving the Structure of the Code of Ethics for Professional Accountants—Phase 1, stelt een nieuwe structuur van de Code voor, biedt een nieuwe ‘handleiding’ voor het gebruik ervan en maakt helder(der) hoe men compliant kan en moet zijn.
 
Het tweede document waarop u kunt reageren is Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code—Phase 1, en beschrijft helderder en beter dan voorheen hoe het referentiemodel toegepast kan worden. 
Gerelateerde artikelen