IESBA Exposure Draft: Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations

Het Duitse Institut der Wirtschafsprüfer reageert formeel op de voorgestelde aanpassingen van de Code van de International Ethics Standards Board for Accountants
Het IDW was destijds kritisch over de eerste voorstellen tot aanpassing van de IESBA-code van 2012, ‘Responding to Illegal Acts’.  
De nieuwe Exposure Draft: Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations is volgens het IDW een verbetering, maar helemaal overtuigd zijn de Duitse collega’s nog niet.
 
Zo blijft men in Duitslandvan oordeel, dat uitzonderingen op de geheimhoudingsplichten en -rechten niet door de IESBA vastgesteld kunnen en mogen worden, maar dat dit aan de lokale wetgever is. 
 
De volledige reactie van het IDW aan de International Ethics Standards Board for Accountants treft u hier. 
Het voorstel zelf, Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations"  kunt u hier inzien.
Gerelateerde artikelen