IAASB verscherpt standaard die accountants bijstaat bij Non-Compliance met wet- en regelgeving

ISA 250 in lijn gebracht met Code voor accountants van IESBA.

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) publiceert vandaag een herziene ISA  250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements.

Daarnaast meldt de Board aanpassingen in andere standaarden, om deze beter aan te laten sluiten bij nieuwe eisen in de Code of Ethics for Professional Accountants van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), voor zover deze eveneens betrekking hebben op (het constateren van) non-compliance (NOCLAR).

Door deze aanpassingen blijven de standaarden van de IAASB in lijn met die van de Code van de IESBA, ja sterker nog wordt de relevantie van die Code extra benadrukt en verduidelijkt.

“De IESBA formuleert helder wat van een controlerend accountant verwacht mag worden, wanneer zij/hij geconfronteerd wordt met non-compliance,” zegt IAASB voorzitter Prof. Arnold Schilder. “Hier ligt dus bij uitstek een verantwoordelijkheid van de IAASB, om te zorgen dat zijn standaarden deze normen en voorschriften overnemen en zo het vertrouwen in de professie weer een steun in de rug geven!”

ISA 250 (Revised) zal gelden voor controleopdrachten vanaf 15 december 2017, tegelijk met de aanpassingen in de andere relevante standaarden.

Er is een At a Glance document beschikbaar dat de belangrijkste aanpassingen en wijzigingen uitlegt, naast een  Basis for Conclusions, die uit de doeken doet hoe de IAASB tot deze aanpassingen gekomen is.

Gerelateerde artikelen