Hebzucht C-Suite zorgt voor ressentiment

Investment manager Hermes waarschuwt ondernemingen dat het volk in opstand dreigt te komen tegen hun onverantwoordelijke omgang met beloningen van directies.

Het is hoog tijd dat er een “fundamental shift” optreedt,  en dat de manier waarop beloningen van CEO’s, CFO’s en dergelijke berekend worden grondig herzien worden, tot “veel simpeler, transparanter manieren om hun prestaties te meten en belonen dan op basis van beurskoersen en daarvan afgeleide ondoorzichtige methoden.” Bovendien, vindt Hermes, zouden Boards/Raden van Commissarissen  veel meer persoonlijke aansprakelijkheid moeten accepteren voor het beloningsbeleid in hun organisatie.

In een paper met de titel Remuneration Principles: Clarifying Expectations, stelt Hermes unverfroren dat de huisige systematiek ‘deeply flawed’ is. Zie de enorme salarisstijgingen die CEO’s de laatste jaren hebben genoten – via het High Pay Center is per seconde te volgen hoe het inkomen van een FTSE100 directeur zich ontwikkelt. Datzelfde High Pay Center heeft berekend dat de verhouding CEO salaris/inkomen gemiddelde werknemer in tien jaar tijd dubbel zo groot geworden is, van 70/1 (maal zoveel) in 2002 tot 140/1  in 2015.

Recent onderzoek van PwC wees uit, dat 75% van de bevolking dat belachelijk vindt, 72% is er zelfs boos over. Dus ook de politiek begint er aandacht aan te besteden.

Erger is volgens Hermes dat de huidige methodieken te weinig rekening houden met de langere termijn strategie en ‘waarde’: ze hebben een fors hefboomeffect en betalen eigenlijk altijd het maximale uit, ongeacht de feitelijke prestaties van de onderneming, laat staan de CEO zelve. Daardoor verdwijnt elk ‘motivatie’ argument, aldus Hermes.

Hermes beheert een portefeuille ter waarde van ruim € 30 miljard en zet zich in om ‘constructieve vernieuwing’ teweeg te brengen. HHet pleit voor een beloningsbeleid dat aantoonbaar gebnaseerd is op een vijftal principes:

• Shareholding: het management moet ook materieel een lange-termijn investering aanhouden in de onderneming

• Alignment: de beloning dient gekoppeld te zijn aan de lange-termijn doelstellingen en in lijn met de cultuur van de organisatie.

• Simplicity: de berekeningsmethode moet helder  zijn en begrijpelijk voor zowel het management als de aandelhouders

• Accountability: de bezoldigingscommissie moet ervoor zorgen dat de beloning van de top de werkelijke prestaties van de onderneming reflecteert

• Stewardship: de onderneming moet regelmatig overleggen met de aandeelhouders over strategische kwesties, de lange termijn doelstellingen en de beloning van de top.

Hermes wil ook dat de voorzitter van de Board elk jaar uitlegt aan de werknemers waarom de top verdient wat deze verdient, en hoe die inkomens zich verhouden tot dat van de gemiddelde werknemer.

 

hermes-investment.com

Gerelateerde artikelen