‘Laat accountant tussentijds mededelingen doen over controle’

De accountant zou wettelijk in staat moeten worden gesteld om tussentijds mededelingen te doen over de stand van zaken van zijn controle. Deze oproep doet VEB-directeur Paul Koster.

Koster komt hiermee vanwege het uitblijven van de jaarrekening van investeringsfonds Value8. Volgens Koster blijft het “angstvallig stil” vanuit de AFM, Euronext en de accountant. Het zou volgens hem wenselijk zijn dat de markt beter door de drie betrokken instanties kan worden voorgelicht en dat snellere actie mogelijk is, zeker bij het ontbreken van het cruciale financiële verantwoordingsinstrument, wat de van een goedkeurende verklaring voorziene jaarrekening is.

 

“Aandeelhouders van Value8 tasten nu in het duister. Wat vindt de AFM van deze ongebruikelijke vertraging en wanneer zal ze dreigen met een stevige boete? Euronext kan geholpen worden door in haar noteringsovereenkomst met een beursvennootschap vast te leggen dat een overschrijding van meer dan 6 maanden bij het aanleveren van een met accountantsverklaring voorziene jaarrekening onherroepelijk leidt tot het strafbankje. De accountant zou wettelijk in staat moeten worden gesteld om tussentijds mededelingen te doen over de stand van zaken van zijn controle, aansluitend bij de timing van de maatregel van de beurs. De markt leeft bij de gratie van betrouwbare informatie en meer scherpte op het aanleveren is dan ook op z’n plaats om dat vertrouwen te beschermen,” aldus Koster.

 

 

Gerelateerde artikelen