Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 gepubliceerd.

Op dit moment is het wetsvoorstel van de Wet variabele pensioenuitkering in voorbereiding, maar omdat de invoering van de wet niet op korte termijn te realiserenis, is besloten om de pensioenknip van artikel 2, negende lid, van de PW en artikel 2, vierde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB) en de artikelen 3a tot en met 3d van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling tijdelijk weer mogelijk te maken. De ingangsdatum van de direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering moet vóór 1 januari 2017 liggen en de tijdelijke pensioenuitkering moet uiterlijk 1 juli 2017 eindigen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen