FCA verdedigt detachering vanuit en naar ‘Big Four’ kantoren

De Britse Financial Conduct Authority heeft, na beroep op de Britse WOB, bekend gemaakt hoeveel medewerkers gedetacheerd werden vanuit en naar de ‘big four' kantoren Deloitte, KPMG, PwC en EY in 2014.
Na een verzoek om informatie op basis van de Freedom of Information act door een zusterorganisatie van AccountancyAge, Insurance Age, heeft de toezichthouder bekend gemaakt dat er vanuit de Big-Four vorig jaar 25 medewerkers naar de FCA gedetacheerd werden. Daarnaast werden vijf FCA-medewerkers naar (een der) Big-four kantoren gedetacheerd. 
 
De FCA zei daarbij, dat ‘het hierbij van belang is vast te stellen dat het om staand beleid gaat: de FCA detacheert naar en vanuit allerlei financiële dienstverleners, om zo op tijdelijke basis de noodzakelijke kennis en ervaring te delen." Er zou hierbij geen sprake (kunnen) zijn van een ‘conflict of interest’ of ongewenste belangenverstrengeling. 
 
Alle gedetacheerden moetennamelijk een gedragscode en een belofte van vertrouwelijkheid ondertekenen. En bovendien, afgezien van het in die contracten vastgelegde, “is de FCA niet van oordeel dat dat de kennis en informatie die gedetacheerden bij ons opdoen, per definitie nooit gebruikt zouden mogen worden wanneer ze weer terugkeren op het oude nest. Zeker niet als het gaat om het verspreiden van algemene informatie betreffende beleid en activiteiten van de FCA.” 
 
Gerelateerde artikelen