Europese Commissie: nog meer maatregelen tegen belastingontduiking

Commissaris Moscovici wil met meer openheid en transparantie het vertrouwen in het idee van ‘belastingen’ herstellen.
De campagne van de EU om meer fiscale transparantie te eisen gaat verder, en wordt heviger, aldus commissaris Moscovici in een nieuw beleidsdocument dat op eergisteren vrijgegeven werd.
 
Hij somt daarin de volgende prioriteiten op:
  • De Richtlijn over administratieve samenwerking in fiscale kwesties wordt uitgebreid, om nationale belastingdiensten toegang te geven tot (elkaars) anti-witwasinformatie, vooral rond economisch eigendom en due-diligence informatie;
  • De anti-witwasrichtlijn is aangescherpt (zie ons bericht gisteren); 
  • De commissie gaat bovendien onderzoeken of en hoe lidstaten automatisch informatie uit eigendomsregisters kunnen uitwisselen, wanneer deze gegevens fiscale consequenties kan hebben;
  • De Commissie wil meer helderheid over de activiteiten van grote fiscale adviseurs en ‘active disincentives’ creëren, ofwel afschrikwekkende maatregelen invoeren tegen lieden en organisaties die agressieve fiscale planning ontwikkelen, promoten dan wel mogelijk maken; 
  • De Commissie gaat met de Gedragscode groep van de Raad vóór 2018 een lijst opstellen met jurisdicties die tegenstribbelen en hun status van belastingparadijs niet willen opgeven;  en 
  • De Commissie benadrukt nog eens het belang van overkoepelende wetgeving die klokkenluiders beschermt, naast de reeds sectoraal bereikte regelingen. 
Gerelateerde artikelen