Digitalisering dwingt CFO en CIO tot nauwere samenwerking, maar wrijving blijft

CFO’s en andere financials blijven ICT zien als kostenpost, in plaats van als een strategische asset – en dat verhindert optimale samenwerking.
Dat is althans een van de bevindingen van een nieuw wereldwijd onderzoek van EY , waarbij 652 CFO’s een vragenformilier invulden, gevolgd door diepte-interviews met zowel CFO’s als CIO’s en deskundigen.
 
Positiever resultaat is de consensus, dat om de data-kwaliteit te verbeteren en analytics-competenties te ontwikkelen er meer samenwerking noodzakelijk en gewenst is. Daarnaast blijkt dat CFO’s steeds nauwer betrokken raken bij de cyber-security en bij het ontwikkelen van informatiemanagementstrategieën en de implementatie daarvan.
 
Julie Teigland, EY’s EMEIA CFO programmaleider, stelt dat “in de hedendaagse vooral digitale economie het financiële welzijn van een organisatie vooral afhangt van een gezonde samenwerking tussen CFO en CIO. Er moeten grote investeringsbesissingen genomen worden, in lijn met de strategische plannen – en tegelijk dienen zich steeds groter risico’s aan die beheerst, gemanaged en gemitigeerd moeten worden. Die cruciale convergentie, van technologie, investeringsstrategie en risicobeheersing maakt effectieve samenwerking tussen Finance en ICT belangrijker dan ooit tevoren”. 
 
Meer voorbeelden van fricties en gebrekkige samenwerking via www.accountancyage.com/
Gerelateerde artikelen