Detailhandel Nederland juicht Brussels btw-actieplan toe

Winkeliers met grensoverschrijdende ambitie worden afgeschrikt door de grote verschillen in btw-stelsels en de administratieve lasten die hiermee gepaard gegaan. Daarom presenteert de Europese Commissie vandaag een actieplan om de regels rond btw-aangifte te vereenvoudigen. Detailhandel Nederland juicht dit toe.

“Er zijn meer dan 80 verschillende btw-tarieven in Europa. De tijden waarop aangifte moet worden gedaan verschilt voor elke lidstaat en de aanlevering gaat lang niet altijd digitaal. In één land moet dit zelfs per CD-ROM”, stelt Joran Frik, secretaris Europa bij Detailhandel Nederland. Volgens de Europese Commissie kunnen de kosten voor een ondernemer om aan de verschillende regels rond btw te voldoen oplopen tot wel 8.000 euro per lidstaat.

Deze lasten kunnen worden teruggedrongen door aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarom komt de Commissie met één systeem voor elektronische registratie en betaling. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid om btw aan te geven via één land: het thuisland. Tot nu toe was de regeling alleen beschikbaar voor de online verkoop van diensten. “De grote winst is te behalen in de voorgestelde uitbreiding van deze dienst naar de verkoop van producten. De nieuwe plannen zijn dan ook zeer welkom”, aldus Joran Frik.

In de plannen kondigt de Commissie meer versimpelingsmaatregelen aan. Zo gelden straks de administratie- en controleregels van het thuisland van de ondernemer. Hierdoor worden controles door 28 verschillende belastingdiensten voorkomen. Ook let de Commissie extra op de lastendruk voor het MKB en start-ups. Tot slot wil de Commissie de btw-vrijstelling afschaffen voor producten direct geleverd aan consumenten van buiten de EU.

Naast het vereenvoudigen van de aangifteprocedures blijft Detailhandel Nederland aandringen op het zoveel mogelijk gelijk trekken van de wetgeving rondom btw binnen de EU, zoals de regels voor het verkrijgen van een btw-nummer, aangiftetermijnen of drempels waarbinnen btw in eigen land mag worden afgedragen.

Het concrete wetsvoorstel om btw-barrières voor grensoverschrijdende elektronische handel weg te nemen wordt eind dit jaar verwacht.

Lees ook:

• Europese Commissie wil btw-fraude aanpakken

Gerelateerde artikelen