Europese Commissie wil btw-fraude aanpakken

De Europese Commissie werkt aan een nieuw, fraudebestendiger systeem om btw te innen op grensoverschrijdende transacties. Onder meer door digitaal innen worden geldstromen tussen landen inzichtelijker en krijgen de lidstaten uiteindelijk meer inkomsten.

De fraudebestrijding is onderdeel van het actieplan voor modernisering van het btw-stelsel. Daarin staat ook dat administratieve lasten voor ondernemers beperkt moeten worden, en dat lidstaten iets meer ruimte moeten krijgen om hun eigen tarieven vast te stellen.

De uiteindelijke plannen worden de komende maanden gepresenteerd en lopen vooruit op de geplande invoering van een Europees stelsel dat voor alle lidstaten gelijk is. Een update was volgens Brussel hard nodig. Het huidige btw-stelsel voor grensoverschrijdende handel werd in 1993 van kracht en was eigenlijk als overgangsregeling bedoeld. Volgens Brussel werkt de regeling fraude in de hand.

De Europese Rekenkamer uitte eerder in een rapport kritiek op de fraudeaanpak door Brussel. Hoewel de EU de nodige instrumenten heeft, worden die volgens de rekenmeesters niet effectief ingezet. De schatkisten van de EU-landen lopen jaarlijks naar schatting 40 miljard tot 60 miljard euro mis doordat criminele organisaties belasting ontduiken.

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen