De accountant als klokkenluider

De nachtmerrie van elke accountant (in-business): je ontdekt iets héél ernstigs in of buiten de boeken van je broodheer. Wat doe je dan?
Misschien kloppen de winstcijfers niet, volgens jouw professionele en morele normen. Misschien ontdek je dat de waarde van bepaalde assets veel te hoog in de boeken staat (zoals bij Eurocommerce?). Of dat er facturen betaald zijn waar geen dienst of product tegenover staat. 
 
Je moet iets doen – omdat de wet- en regelgeving je daartoe verplichten, zoals Sarbanes Oxley, of je weet dat niets doen in strijd is met de gedragscode van je beroepsorganisatie – of die van je eigen geweten. 
 
Op Accountingtoday schrijft Alexis Ronickher, partner van de ‘whistleblower and employment law’ firma Katz, Marshall & Banks, LLP, in Washington, D.C., een uitgebreid artikel over dit dilemma en wat je daar (in de VS) aan en mee kunt doen.
Ronicker is gespecialiseerd in het juridisch bijstaan van whistleblowers. Wat wel en wat niet raporteren? Wat zijn je rechten en plichten? Wat als je toch ontslagen wordt? Heb je recht op een beloning van de SEC? En wat vindt de belastingdienst daar dan weer van?
 
Gerelateerde artikelen