CFO’s vinden technologische verandering grootste uitdaging in rapportageproces

CFO’s wereldwijd vinden technologische verandering de grootste uitdaging in het rapportageproces. Ze zijn bang dat de ontwikkelingen ten aanzien van het rapportageproces de technologische ontwikkelingen niet kunnen bijbenen.

Dit blijkt uit onderzoek van EY Financial Accounting and Advisory Services (FAAS). How can reporting catch up with an accelerating world?, het jaarlijkse onderzoek waarin 1.000 CFO’s en (group) financial controllers van organisaties met een omzet groter dan $500 miljoen uit 25 verschillende landen worden betrokken, laat zien dat respondenten technologische verandering de grootste uitdaging vinden in het rapportageproces.

Recente technologische veranderingen zorgen voor een aanzienlijk grotere hoeveelheid data die vaak (bijna) real-time beschikbaar is. Bestuurders zien deze ontwikkelingen en stellen hierdoor hogere eisen aan de informatievoorziening. Het EY-onderzoek toont dat 66% van de respondenten wereldwijd aangeeft dat de toenemende omvang en het tempo van big data een aanzienlijke invloed heeft op de effectiviteit van de verslaglegging.

Omgaan met deze technologische veranderingen, waaronder cloud gebaseerde systemen, data analytics, robotic process automation (RPA) en kunstmatige intelligentie (AI), is ook de belangrijkste uitdaging voor 35% van de respondenten uit de opkomende markten en de één na belangrijkste uitdaging voor de Europese respondenten. De 40 Nederlandse respondenten geven aan dat de belangrijkste uitdagingen worden gecreëerd door marktontwikkelingen, veranderende verwachtingen van verschillende stakeholders met betrekking tot de rapportages en bovengenoemde technologische ontwikkelingen.

Bert Steens, partner van EY FAAS, zegt: “Bestuurders zijn veelal goed op de hoogte van de ontwikkelingen van onder andere big data. Begrijpelijk dat daarmee de vraag naar informatie verandert. CFO’s voelen de druk op de snelheid, volledigheid en effectiviteit van de verslaglegging als nooit tevoren.”

Maar bijna een derde (32%) van de ondervraagde CFO’s zegt dat het rapportageproces slechts ‘gemiddeld’ functioneert. Het is dan niet verwonderlijk dat 56% aangeeft dat het transformeren van dit proces hoog op de agenda staat.

Steens: “De toegenomen hoeveelheid beschikbare data biedt veel kansen tot het verbeteren van het rapportageproces. Een meer volledig overzicht, snelle beschikbaarheid van gegevens en meer naar de toekomst gerichte informatie behoren tot de mogelijkheden. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. CFO’s staan nu voor de keuze hoe om te gaan met de verschillende mogelijkheden. Investeren in de juiste (nieuwe) technologieën en kennis van statistische en bedrijfskundige kennis is van essentieel belang om het rapportageproces aan te laten sluiten bij de verwachtingen van stakeholders.”

Door het rapportageproces te vernieuwen hopen CFO's grotere nauwkeurigheid en efficiëntie van de rapportage (30%); verbeterde data-analyse in de rapportage resulterend in toekomstgericht strategisch inzicht (29%); en een flexibelere en meer wendbare rapportagefunctie (28%) te bereiken. De Nederlandse respondenten streven in nog sterkere mate verbetering in nauwkeurigheid en efficiëntie (43%) en toekomstgericht strategisch inzicht op basis van data-analyse (35%) na.

Milou Riphagen, manager binnen EY FAAS: “Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden veel kansen om kwalitatief hoogwaardige, veelzijdige en toekomstgerichte inzichten te verkrijgen. Investeren in deze technologieën dient slechts één onderdeel te zijn van de strategie en visie voor het rapportageproces. De revolutie op het gebied van data, technologie en automatisering is nog lang niet ten einde. De hoeveelheid beschikbare data blijft groeien en met technologieën als blockchain zal deze groei blijven voortzetten.“

Gerelateerde artikelen