Britse toezichthouder evalueert audit governance code

De Financial Reporting Council (FRC) heeft de implementatie en de toepassing in de praktijk van haar Audit Firm Governance Code geëvalueerd.
Sinds 2010 biedt de Audit Firm Governance Code een formele benchmark voor ‘good governance’, waaraan accountantskantoren zich kunnen spiegelen.  
Hoe staat het nu met de adoptie door Britse controlerend accountants van de Audit Firm Governance Code? Hoe kan de FRC de code en de impact ervan verder versterken, zodat de sector begrijpt hoe belangrijk naleving ervan is voor het publieke vertrouwen en opdat de governance over het controlewerk binnen de kantoren nog effectiever wordt? 
 
Dat zijn de vragen, die de FRC aan de sector voorlegt; tegelijk met een oproep om in de grote kantoren een INE te benoemen, een Independent Non-Executive, die als onafhankelijke externe partij de rol van organisatie-geweten op zich neemt en voortdurend het belang van en hun commitment aan ‘het algemeen belang’ in hun governance systeem en hun besluitvorming moet onderstrepen.
 
Het document met de vragen waarop de FRC graag feedback ontvangt is hier in te zien en te downloaden.
 
Gerelateerde artikelen