Britse banken houden zich redelijk aan fiscale gedragscode

In de nasleep van de crisis van 2008 introduceerde het VK een Code of Practice on Taxation for Banks. Een eerste rapport over hoe de banken daar mee omgaan is verschenen.
Na feedback van vele stakeholders  werd een aangescherpte versie van deze fiscale code aangenomen, en nu is het eerste Annual Report verscheen, dat de periode 5 December 2013 tot 31 Maart 2015 bestrijkt.
Vanuit de bankenlobby heerste aanvankelijk nogal wat wantrouwen: wat als een ‘vrijwillige’ code was geaccepteerd dreigde te verworden tot een quasi-verplichte richtlijn, inclusief  naming-and-shaming door de Britse belastingdienst. Die zorgen blijken nu voorbarig geweest te zijn: alle 303 banken die de code op 31 maart 2015 geadopteerd hebben zijn geslaagd, en van de 6 overgebleven banken hebben er inmiddels 4 getekend. 
 
Op grond van de Code moeten banken:
  • adequate governance inrichten om in control te blijven over (de compliance van) alle transacties die de banken aangaan
  • afzien van elke vorm van tax planning die leidt tot een fiscaal resultaat dat niet strookt met de bedoelingen achter de betreffende wettelijke maatregelen
  • getrouw voldoen aan al hun resterende fiscale verplichtingen  en
  • een transparante relatie opbouwen en onderhouden met HMRC
Overall lijkt het erop dat HMRC tevreden is met hoe de Code tot dusverre uitwerkt. Het rapport stelt vast dat, waar in 2013 nog sprake was van discussies over 92 ‘tax avoicance schemes’ van banken, ter waarde van £3,2 miljard (5 miljard euro), dit in maart van 2015 was gereduceerd tot 55 kwesties met een totale fiscale waarde van £1 miljard.
 
In de periode, bestreken door het rapport, hebben de banken 30 fiscale plannen aan HMRC voorgelegd, of deze wel door de beugel (zouden) kunnen. Slechts vier daarvan bleken de toets der kritiek (lees: strokend met de bedoelingen van de wetgever) niet te kunnen doorstaan.
Over een jaar verschijnt het volgende evaluatierapport.
 
Gerelateerde artikelen