Bitcoin-bezit in box 3; maar hoe int de fiscus?

De fiscus is er duidelijk over: bezitters van cryptocurrency moeten hun digitale vermogen aangeven in box 3. Maar theorie en praktijk liggen mijlenver uit elkaar in de ondoorzichtige wereld van de Bitcoin en ander digitaal geld.

Want op internet verborgen Bitcoin-portefeuilles zijn maar moeilijk te achterhalen en dat verstoppertje spelen, hoeft niet eens per definitie met kwade bedoelingen te zijn gedaan. Want om digitale diefstal te voorkomen, moeten cryptomunten wel in die geheime krochten van het internet worden bewaard. Van die noodzaak maken eigenaren van zwart geld en criminelen die bijvoorbeeld in de drugs- of wapenhandel zitten dankbaar gebruik. 

Fiscalist Michiel Opgenoort geeft een voorbeeld van mogelijke belastingontduiking: “In Amsterdam wordt veel cash geld binnengehaald met de verhuur van huizen via Airbnb. Als dat geld wordt ingewisseld voor Bitcoins en vervolgens ondergronds gaat op het internet? Een moderne manier van witwassen. Vroeger gebeurde dat door schimmige figuren met koffertjes vol bankbiljetten. Die ze dan naar banken in Luxemburg of Zwitserland. brachten. Nu, met digitaal geld, kan het heel anders. Onopvallend, anoniem.”

Zwarte Bitcoins
Of de fiscus op grote schaal zwarte Bitcoins zal weten te achterhalen? Dat er van de zijde van de overheid digitale stappen worden gemaakt, successen zijn geboekt, blijkt uit de inbeslagname van crimineel verworven cryptocurrency door het Openbaar Ministerie. Voor miljoenen. Maar is het een druppel op de gloeiende plaat? Want hoe groot de verborgen vermogens daadwerkelijk zijn, is moeilijk vast te stellen. De Belastingdienst zegt op haar eigen website: ‘Virtuele betaalmiddelen, zoals Bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.’

Waarmee de fiscus cryptomunten gelijk stelt aan geld, nog lang geen gemeengoed in de financiële wereld. Toch is er een groot verschil tussen euro’s, dollars en cryptocurrency: de waarde van digitaal geld fluctueert enorm. Een cryptomunt die twaalf maanden geleden nog amper 300 euro waard was, kan nu net zo gemakkelijk 13.000 euro opleveren. Maar voor hoe lang? Want omgekeerd kan hetzelfde gebeuren, er is geen peil op te trekken. Waardoor de bonafide belastingbetaler, dus hij of zij die het eigen Bitcoin-bezit eerlijk bij de Belastingdienst opgeeft, enorm kan miskleunen of juist groot geluk kan hebben.

Peildatum
“Het gaat immers om die peildatum van 1 januari”, aldus fiscaal jurist Michiel Opgenoort uit Leiden. “Stel, je bezat 1 januari jongstleden voor omgerekend 50,000 euro aan Bitcoins. En straks, 31 december 2018, blijkt die waarde – om wat voor reden dan ook – in rook te zijn opgegaan. Dan kun je dus wel gewoon afrekenen met de fiscus voor wat tot gebakken lucht is verworden. En mining is weer een heel ander fiscaal verhaal. Dan gaat het immers om geld verdienen, dus om inkomsten genereren uit arbeid.”

Het omgekeerde scenario ontvouwt zich als de Bitcoin skyhigh blijft gaan. Nog steeds volgens het draaiboek dat bezitters te goeder trouw hun digitale goud in box 3 aangeven.”Geef eerlijk op wat je bezit”, is het enige advies dat fiscalisten geven. “En maak schoon schip als er eerder iets is misgegaan”, aldus fiscaal jurist Michiel Opgenoort. “Voor accountants die klanten met cryptocurrency hebben: adviseer cliënten dusdanig dat haar of zijn bedrijfsvoering niet in gevaar komt. En dan doel ik vooral op die heftig fluctuerende koersen. Voorzichtigheid is geboden. Maar toch denk ik dat het bestaansrecht van digitaal geld inmiddels wel is bewezen. De ontwikkelingen van afgelopen jaren betekenen immers ook een alternatief voor het traditionele bancaire systeem. En daar hunkeren toch veel consumenten naar.”

[avg-advertorial slug=”onmisbare-e-learning-voor-ambitieuze-financials”]

Gerelateerde artikelen