Beperkte kennis belastingplicht Nederlandse Amerikanen schadelijk

Accountants zijn maar al te vaak niet goed op de hoogte van de belastingplicht die Nederlandse Amerikanen hebben.

Dat constateert Michael Littaur, partner bij Americans Overseas, een belangenorganisatie die gespecialiseerd is in vraagstukken voor mensen met een Amerikaanse nationaliteit die niet in de VS wonen. Littaur: “Als mijn financieel adviseurs mij destijds alleen al hadden gewezen op het bestaan van de Amerikaanse belastingplicht, had mij dat enorm veel stress en geld bespaard. Het is mijn missie accountants van deze problematiek op de hoogte te brengen

Wat is het probleem voor Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit?

“Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor burgers ongeacht waar ze wonen of werken (mensen met of zonder paspoort, greencardhouders en overigen). Nederlanders die zijn geboren in de VS of een Amerikaanse ouder hebben, hebben de Amerikaanse nationaliteit. Ze hebben ook een jaarlijks terugkerende plicht om belastingaangifte te doen in de VS. Lang niet iedereen die hiertoe verplicht is weet dit. Veel Nederlandse accountants en andere financiële professionals zijn evenmin goed op de hoogte. Dit kan enorme gevolgen hebben.”

Hoe kwam je met deze problematiek in aanraking?

Ik deed altijd braaf aangifte in Nederland, waar ik ben geboren en getogen terwijl ik een Amerikaanse moeder heb. Ik wist niets van een belastingplicht vanwege de banden die ik met Amerika heb. Het begon allemaal met een brief van mijn bank waarin ik geïnformeerd werd over de Amerikaanse wet FATCA. Ik schrok me kapot en mijn toenmalige boekhouders en fiscalisten hadden er ook nog nooit van gehoord. Ze dachten vervolgens (ten onrechte) dat het belastingverdrag tussen Nederland en Amerika alle problemen en verplichtingen teniet zou doen. Als ik eerder was geïnformeerd dan had mij dat enorm veel stress en tijd gescheeld."

Nederlandse accountants hoeven de Amerikaanse belastingwet toch niet te kennen?

Nederlandse accountants hoeven de Amerikaanse wet inderdaad niet te kennen. Maar ze hebben wel de plicht hun cliënten te wijzen op het bestaan van de Amerikaanse belastingplicht en erop te wijzen dat het noodzakelijk is daar verdere informatie over in te winnen. Indien een cliënt tijdig actie onderneemt en samen met een Nederlandse en een Amerikaanse accountant schakelt, kan meestal een hoop ellende worden voorkomen.

De Amerikaanse belastingplicht is alom bekend en de banken sluiten rekeningen en weigeren dienstverlening aan personen die zij 'niet compliant' achten. Dit heeft bij ondernemers al tot enorme schade geleid: hun rekeningen zijn geblokkeerd en ze hebben extra belasting moeten betalen.

Americans Overseas heeft om deze reden ook een informatiebrief voor accountants opgesteld die zij aan hun cliënt kunnen geven. In deze brief leggen we kort uit wat de Amerikaanse belastingplicht inhoudt en verwijzen we ook naar de websites van de IRS (Amerikaanse belastingdienst) en de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken).

Waarom speelt dit nu?

“De belastingplicht bestaat al sinds 1800. In 2010 introduceerde Obama echter FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) om Amerikaanse zwartspaarders op te sporen. Deze wet komt er op neer dat alle financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenen, etc) in de hele wereld worden gedwongen om de gegevens van alle Amerikaanse klanten op te geven aan Amerika op straffe van exorbitante boetes. Er werden tevens afspraken met overheden gemaakt om ervoor te zorgen dat de wet ook wordt uitgevoerd.

Alle banken in Europa zijn hierop, uit vrees voor boetes, koortsachtig brieven gaan sturen aan klanten waarvan zij vermoeden dat ze Amerikaan zijn, door geboorte of een ouder danwel een Greencard hebben. In de brief wordt gevraagd om het SSN (Amerikaans fiscaal nummer). Indien dat overlegd kan worden, of een kopie van de aanvraag van een SSN, zal de bank in veel gevallen nog niet tot sluiting van rekeningen overgaan. Beleggingen worden dan wel vaak permanent geliquideerd.

Gelukkig maakt de Amerikaanse overheid en haar belastingdienst (IRS) een onderscheid voor Amerikanen woonachtig in het buitenland: degene van hen die het niet wisten, hebben de optie om voor de eerste keer aangifte te doen middels een speciaal inkeer programma dat boetes voorkomt, de zogenoemde 'streamlined procedure'.

Tot slot

Hoewel Amerikanen waar ook ter wereld altijd aangifte moeten doen, zien wij dat er in 95% van de gevallen geen belasting is verschuldigd, zegt Littaur. Tenminste niet wanneer iemand in het land waar hij verblijft al belasting heeft betaald. Zeker wanneer de eigen accountant bijspringt, gaat het meestal goed. Vaak kan die enorm helpen door de juiste informatie te verzamelen en deze toe te lichten. Hierdoor worden cliënten geholpen en kan veel leed worden voorkomen. Informeren is vaak beter dan genezen!”

Gerelateerde artikelen