7 grootste fouten van accountancy start-ups

De accountancy is nog steeds een aantrekkelijke, winstgevende markt voor innovatieve kantoren die klanten voor zich weten te winnen.

Er zijn wel de nodige valkuilen voor start-ups. Accounting Today heeft ze op een rijtje gezet.

1. Te weinig liquide middelen
Wanneer accountants hun start-up beginnen, vergeten ze vaak hoe bepalend startkapitaal is voor succes. De tijd tussen de acquisitie van een nieuwe klant en het geld dat binnen stroomt wordt vaak onderschat. Een ruim startkapitaal kan de succeskans vergroten. Een accounting start-up moet beseffen dat er het eerste jaar nauwelijks directe cashflow zal zijn. Het hebben van voldoende spaargeld om een jaar lang het huishouden te kunnen voorzien is dan ook een broodnodige strategie. Voldoende liquiditeit voorkomt cashflow-problemen: de belangrijkste oorzaak voor het falen van ondernemingen.

2. Waar zijn de marketingmensen?
Alleen een startkapitaal is niet voldoende. Zonder ruimte voor het marketingbudget, zal de start-up vertraging oplopen of simpelweg niet van de grond komen. Marketing is het middel om nieuwe cliënten binnen te halen. Wanneer onvoldoende marketingactiviteiten worden ingezet, zal de start-up er in de meeste gevallen niet in slagen voldoende nieuwe cliënten binnen te halen. Het advies is dat accountants seminars of online-cursussen volgen om hun kennis over marketing te vergroten. Dit komt van pas bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Lees ook:
Social media strategie voor accountants in 3 stappen

Maak een contentkalender, en bepaal inhaakmomenten

Met actieve inzet op social media de dialoog aangaan met (potentiële) cliënten

3. Goedkope verkoop
Start-ups zijn vooral bezig met het zoveel mogelijk binnenhalen van nieuwe cliënten. Ze proberen de marktwerking van vraag en aanbod voor hun te laten werken en rekenen daarom een zo laag mogelijke prijs. Dit is misschien effectief in het begin, maar op de lange termijn brengt het problemen. Wanneer de prijs onder het marktgemiddelde wordt gezet, dan kan er ook een beneden gemiddelde kwaliteit worden verwacht vanuit de klant. Het beste is om jezelf realistisch te waarderen en zo een duurzaam en rendabel marktaandeel te behalen.

4. Slecht debiteurenbeheer
Vaak wordt verwacht dat cliënten direct betalen. Helaas is dit niet de werkelijkheid. Weinig bedrijven betalen direct en het aansturen van dit proces heeft aandacht nodig. Het sturen van aanmaningsbrieven is helaas niet genoeg. Telefoneren is de enige manier om te communiceren met je klanten. Ook moet je informatie verzamelen over het betaalgedrag van je klanten. De late betalers vormen een groep klanten waarmee je moet proberen om een goede relatie op te bouwen. Dat geldt zeker ook voor de klanten die wel willen, maar tijdelijk niet kunnen betalen. Door met hen een sterke relatie op te bouwen creëer je voor je organisatie een voorkeurspositie.

Lees ook:

Wat iedere accountant moet weten over debiteurenbeheer

5. Falen in differentiatiestrategieën
Doordat er zoveel accountancy en administratiekantoren zijn, is het erg moeilijk om deze onderscheidend te maken van de concurrentie. Daarom is het belangrijk om een differentiatiestrategie toe te passen. En uiteraard moet het concept aansluiten op de marktbehoefte. Een bedieningsconcept waar momenteel bijvoorbeeld ontzettend veel behoefte aan is bij klanten is controlling, constateert Daan van der Poel, directeur van Van Hier Accountants uit Noord Holland.

“Ondernemers herkennen het doorgaans niet onder deze term, maar dit is wat ze willen: tussentijdse stuurinformatie op begrijpbare wijze gepresenteerd met hoogwaardige ICT-oplossingen. En dat in combinatie met de persoonlijke begeleiding en advisering van frontoffice adviseurs. Uitgangspunt is dat we ondernemers bij staan in het realiseren van hun ambities. Dat doen we overigens ook met de overige disciplines van ons fullservice kantoor. De conjunctuur is goed. Ondernemers zien kansen en willen weten of ze die kunnen benutten. Wij helpen ze de blik vooruit te richten met betrouwbare bedrijfsinformatie. Hier zijn we heel druk mee. Ook bedrijfsstructureringen, overnames en samenwerkingen staan na jaren van stilstand weer volop op de agenda. Goed om te zien.”

Lees ook: Daan van der Poel (Vanhier Accountants): “Uurtje-factuurtje zeer gevaarlijk”

6. Het vergeten van familie en vrienden
Soms moeten we dichterbij onszelf kijken. Ons eigen netwerk van familie en vrienden kunnen ons ondersteuning geven terwijl we extra lange dagen maken in het opbouwen van ons bedrijf. Deze steun kan emotioneel, maar ook financieel van aard zijn. Verander je bedrijfsvoering van een ‘ik’ naar een ‘wij’-insteek en versterk je start-up. Je familie en vrienden zul je hard nodig hebben als steunpilaar.

7. Waar is je mentor?
De accountancy wereld is groot. Een start-up moet zich ontwikkelen en dit vraagt om inzicht. Het stellen van vragen aan mensen met kennis en ervaring helpt hierbij. Oude rotten in het vak houden ervan om te praten over hun vak en vinden het leuk om jonge honden te ondersteunen en hen te leren hoe het slimmer kan. Het hebben van een goede mentor om je te begeleiden kan erg effectief werken.

Uiteindelijk is het essentieel voor een start-up om te leren van zijn eigen fouten. Vallen en opstaan maakt je sterker. Maar het voorkomen van de basisfouten is sowieso te slim begin van je carrière als ondernemer.

(bron: Accounting Today)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen