Social media strategie voor accountants in 3 stappen

In 2016 heeft Break Out Marketing onderzoek gedaan onder accountantskantoren naar het gebruik van online marketing en social media. Een van de meest opvallende resultaten is dat slechts twee op de drie accountantskantoren social media gebruikt. Bovendien gaf 61 procent van deze kantoren aan niet over een duidelijke social media strategie te beschikken. In deze blog begeleiden we in drie stappen naar een succesvolle social media strategie.

Door Roel Derksen

1. Doelstellingen bereiken met behulp van social media
Het inzetten van social media is geen doel op zich, het is een middel om doelen te bereiken. Deze eerste stap vormt dan ook de basis van de strategie. Bepaal welke doelstellingen het accountantskantoor heeft, waar de inzet van social media aan kan bijdragen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat Accountantskantoren het informeren van klanten (85%) als belangrijkste doel opgeven voor de inzet van sociale media. Andere belangrijke doelen zijn het werven van nieuwe klanten (71%) en het verbeteren van het imago (71%). Een doel van het accountantskantoor kan bijvoorbeeld het behoud van bestaande klanten zijn. Het informeren van klanten over belangrijke ontwikkelingen via sociale media kan hieraan bijdragen.

Als het werven van x aantal nieuwe klanten een doelstelling is, dan kan social media daaraan bijdragen door onder de aandacht te komen van potentiële klanten en ze op deze manier kennis te laten maken met de organisatie. Zorg wel altijd voor een overall doelstelling van x aantal nieuwe klanten en niet voor x aantal nieuwe klanten via social media. Dit laatste is namelijk beperkt te meten, omdat social media vaak ondersteunend is aan acquisitie, maar een potentiële klant uiteindelijk via de website of telefonisch in contact komt.  

2. De juiste social media voor accountants
Na het bepalen van de doelstellingen is het zaak om de juiste kanalen in te zetten. Want een accountant hoeft echt niet op alle social media actief te zijn. Maar wat zijn dan de juiste kanalen? Verreweg het populairste kanaal onder accountancy is LinkedIn, waar 97 procent op actief is. Op gepaste afstand gevolgd door Twitter met 71 procent en Facebook met 57 procent.

Bij het bepalen van de juiste kanalen gaan we in eerste instantie uit van de eerder bepaalde doelstellingen. In het voorbeeld hierboven is een doelstelling bijvoorbeeld gericht op bestaande klanten en een andere doelstelling op nieuwe klanten. We richten ons dus op meerdere doelgroepen. Het antwoord op de vraag ‘op welke social media zijn deze doelgroepen actief?’ bepaalt in grote lijnen op welke kanalen je actief wilt zijn. 

Kijk daarnaast ook naar de eigen organisatie. Passen de kanalen wel bij het accountantskantoor en de medewerkers? Zijn beide vragen met ja te beantwoorden, dan is de keuze voor de juiste social media kanalen bepaald. 

3. Content delen via Social Media 
De derde stap lijkt vaak ingewikkeld. ‘Wat moeten we dan plaatsen op onze social media?’ krijgen we vaak te horen. Een handige tip om de juiste content te bepalen is om altijd te denken vanuit de kern van de organisatie. 

Bepaal op welk gebied het accountantskantoor expertise heeft die het kan delen en waar de producten of diensten onderscheidend in zijn ten opzichte van de concurrentie. Zo ontstaat er een lijst met onderwerpen die samen de content vormen voor de Social Media Marketing

Naast de onderwerpen is de achterliggende boodschap belangrijk, die centraal moet staan in de content. Dit moet geen commerciële boodschap zijn, maar bijvoorbeeld de visie van het accountantskantoor, die als een soort rode draad door de content zal lopen. Dit zorgt voor houvast bij het bepalen of content wel of niet geschikt is om te delen.

De belangrijkste vraag om te stellen is echter de volgende: ‘is dit waardevol voor onze doelgroep?’ Zolang de content meerwaarde biedt zal de doelgroep geïnteresseerd blijven om de organisatie of accountant te volgen en betrokken te blijven. 

Social Media voor accountants, een goed idee?
Deze vraag is volmondig met ja te beantwoorden. Doorloop bovenstaande drie stappen voor een  succesvolle inzet van Social Media. Ben vooraf wel kritisch naar de organisatie en bepaal of er tijd, kennis en middelen binnen de organisatie aanwezig zijn om het uit te voeren. Want aanwezig zijn op Social Media is niet genoeg, ben actief voor een goede zichtbaarheid! 

Auteur: Roel Derksen, Social Media Strateeg bij Break Out Marketing