5 financiële diensten die door blockchain verdwijnen

Nieuwe technologieën creëren nieuwe banen, maar graven vaak ook het graf voor beroepsgroepen waarvan de werkzaamheden zijn geautomatiseerd.
De financiële wereld heeft hier in beperkte mate last van gehad. Weliswaar is mede dankzij innovaties als internetbankieren en apps om te bankieren het aantal bankkantoren in de afgelopen tien jaar gehalveerd, maar zijn de hogere echelons in de financiële wereld redelijk buiten schot gebleven. Zaken als specialistische kennis en vertrouwen zijn moeilijk door technologie te vervangen. 
Of toch niet? Dankzij blockchain, de technologie die ten grondslag ligt aan cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kan de financiële wereld volledig op zijn kop worden gezet. 
De blockchain is een digitaal netwerk van boekhoudingen. Dit netwerk kan gezien worden als een gezamenlijk openbaar digitaal grootboek waarin alle transacties binnen het netwerk verwerkt worden. Dit gebeurt slechts enkele minuten nadat de transactie heeft plaatsgevonden. Van ieder van deze transacties worden binnen het netwerk de tijd, data, eigenaren en bedragen of eenheden geregistreerd. Een transactie wordt pas goedgekeurd als alle nodes (een soort knooppunten) in het netwerk consensus bereiken over de transactie. Iedere node bezit dan ook een volledige en actuele kopie van het grootboek. 
Er is dus sprake van een zogeheten enkelvoudige bron van waarheid (single source of truth). In het geval van dubieuze transacties zijn de nodes het oneens en kan deze geen doorgang vinden. Hierdoor zijn er geen derde partijen meer nodig om de authenticiteit van transacties en betrokkenen vast te leggen en te verifieren. Hierdoor kan er bijvoorbeeld wereldwijd gemakkelijker geld overgemaakt worden zonder de tussenkomst van derde partijen, zoals banken. Een blockchain kan niet alleen ingezet worden voor cryptocurrencies, maar in iedere eenheid geprogrammeerd worden. Via een blockchain kunnen ook vaten olie, edelmetalen, contracten, energie, aandelen of stemmen bij verkiezingen worden geregistreerd en uitgewisseld. 
Indien de revolutionaire technologie van een blockchain doorzet zal dat voor veel functies in de financiele wereld ingrijpende gevolgen hebben. De macht van zogeheten trusted third parties, zoals notarissen en accountants neemt af. Sommige financiële functies zullen door de blockchaintechnologie drastisch veranderen of misschien zelfs wel verdwijnen.
5 beroepen die geraakt zullen worden door de blockchaintechnologie.
1. Accountants
Aandeelhouders, crediteuren, banken, subsidieverstrekkers en vele anderen bouwen op accountants als het gaat om het nemen van hun beslissingen. Met een goedkeuring van de jaarrekening bevestigen accountants dat bedrijven, stichtingen of instellingen een getrouw beeld van hun financiële positie geven. Daarnaast controleren zij of gedane transacties conform de geldende wet- en regelgeving zijn vastgelegd en juist zijn. Met de blockchaintechnologie ontstaat er een netwerk van grootboeken dat de transacties registreert en verifieert. Op het moment dat een transactie is goedgekeurd door verschillende knooppunten wordt deze versleuteld opgenomen in het openbare en gedeelde grootboek. Doordat het netwerk zelf alle transacties verifieert en betrouwbaar, onwijzigbaar en herleidbaar vastlegt, lijkt de rol van accountant als vertrouwde derde partij uitgespeeld.
2. Notarissen
Momenteel wordt de blockchaintechnologie vooral ingezet voor alternatieve digitale munteenheden, zoals de bitcoin. De technologie kan echter ook ingezet worden voor andere eenheden, zoals contracten. Notarissen functioneren als onafhankelijke partij in het opstellen, vastleggen en uitvoeren van contracten. Advocaat Juriaan Mensch legt in een column op Advocatie.nl uit hoe notarissen, in ieder geval in theorie, overbodig kunnen worden. Als consument kun je zelf een testament schrijven dat als een ‘smart contract’ op de Blockchain staat, met geld of een cryptocurrency in het contract verwerkt. Het testament checkt automatisch op regelmatige basis bij het overlijdensregister of je bent overleden. Zodra dat het geval is, treedt het testament in werking en voert het zichzelf uit. 

3. Controllers
In het controllerlandschap wordt de afgelopen jaren sterk het belang van controller als business partner benadrukt. Er wordt steeds minder tijd besteed aan traditionele controllerstaken als het verzamelen en rapporteren van informatie en het bijwerken van spreadsheets. Het verzamelen en actualiseren van gegevens is door diverse technologische ontwikkelingen steeds makkelijker geworden. Controllers gaan zich dan ook steeds meer toeleggen op het meedenken over het bijsturen van de business op korte termijn, strategie en toekomstige verdienmodellen. Met de opkomst van de blockchaintechnologie en gedeelde grootboeken wordt het administreren en verzamelen van (financiele) data nog gemakkelijker. Krijgen degenen die stellen dat de dagen van de financial controller geteld zijn gelijk?

__________________________________________________________________________________ 
De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals op in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van Action Learning. Hoe staat het met uw vakkennis? Bent u er klaar voor om door te groeien naar Certified Business Controller? Doe de test: 10 vragen. Direct meer informatie over de opleiding? Ga nu naar Certified-Business-Controller.nl
__________________________________________________________________________________ 
4. Brokers
De opkomst van internet zette uiteindelijk de brokersmarkt volledig op zijn kop. Online brokers als Alex, BinckBank, Saxo en DeGiro konden dankzij de automatisering van brokersdiensten fors lagere tarieven bieden dan de traditionele banken en brokers. Met behulp van de blockchaintechnologie zouden aandelen binnen een gedeeld vertrouwd netwerk tegen veel lagere transactiekosten van eigenaar kunnen wisselen. Beursplatformen en brokers zouden zo overbodig kunnen worden. 
5. Bankiers
Veel deelnemers die voorop lopen in de blockchaintechnologie richten hun pijlen op de financiele sector. Een sector die, eufemistisch uitgedrukt, weinig populair is sinds de Grote Recessie. De blockchaintechnologie kan het bankierswezen stevig op haar grondvesten doen schudden. 
Neem als voorbeeld het uitvoeren van een internationale betaling tussen Nederland en Noorwegen. Om zo’n transactie te bewerkstelligen heb je twee banken nodig. Een aan de Nederlandse zijde en een aan de Noorse zijde. De clearing van grensoverschrijdende betalingen binnen Europa verlopen dan doorgaans via een systeem van de European Banking Association. 
Aan grensoverschijdende transacties zijn vaak extra kosten gekoppeld. Bovendien kosten dergelijke transacties soms enkele dagen. Via de blockchaintechnologie is er geen derde partij nodig om internationaal geld (of andere waardeproducten) over te maken. Zodra een transactie door diverse nodes is goedgekeurd kan deze doorgang vinden. 
Dit gaat sneller dan via het banksysteem en bovendien tegen een fractie van de kosten die banken in rekening brengen. In een systeem waarin alle transacties worden geregistreerd en gevalideerd is het in theorie zelfs niet noodzakelijk om een bankrekening aan te houden. Alle transacties kunnen via de blockchain worden uitgevoerd. 
Banken lijken zich ervan bewust dat stilzitten geen optie is en onderzoeken hun mogelijkheden op het gebied van de blockchain. Zo hield ABN AMRO eerder dit jaar een bijeenkomst over de mogelijkheden van de blockchain en identificeerde het Spaanse Santander naar eigen zeggen 20 à 25 wijzen waarop de blockchaintechnologie de financiele infrastructuur en het bankierswezen kan veranderen. 
__________________________________________________________________________
De Dutch FinTech Awards is hét platform voor toonaangevende FinTech-bedrijven. Duizenden banen in de bankwereld verdwijnen binnen enkele jaren door talloze ‘FinTech- startups’. Innovatieve bedrijven staan te popelen om talloze gefrustreerde klanten van financiële instellingen van dienst te zijn. Wereldwijd wordt er meer en meer geïnvesteerd in techbedrijven die de gevestigde orde graag omver willen werpen. Neem deel. Word lid van de FinTech Community, bezoek de FinTech Events, meld u aan voor de Dutch Fintech Awards.
__________________________________________________________________________         
 
Gerelateerde artikelen