216: Financiële dienstverlener levert jaarrekening er gratis bij

De meeste kantoren zitten nog steeds op compliance en (te) weinig op advies. Terwijl: je moet echt waarde toevoegen voor je klant.

Vraag een gemiddelde Nederlander waar een accountant zijn brood mee verdient en het antwoord luidt: met het maken van jaarrekeningen. Zo niet bij 216, dat de toevoeging ‘accountants’ zelfs uit zijn naam heeft geschrapt. De jaarrekening is gratis, het geld wordt verdiend met advies en innovatieve ict-toepassingen, vertelt CEO Marcel Bisschops. “Wij willen het voorbeeld zijn dat door de rest van de markt wordt gevolgd”.

Toen 216 zich losmaakte van de traditionelere accountantspraktijk van KPMG was de doelstelling om als nieuwe organisatie innovatiever te zijn, om het ‘accountantsbureau’ van de toekomst te worden – waarover in het vakgebied al zo lang wordt gesproken. In dat nieuwe accountantsbureau staat niet meer het leveren van een jaarrekening centraal, maar draait het om financiële dienstverlening naar de klant, in het geval van 216 de MKB’er. 

“Traditioneel lever je bij een accountant informatie aan, hij verwerkt en rangschikt die gegevens, en daar betaal je hem voor”, vertelt Bisschops. “De meeste bedrijven zitten nog steeds op compliance en (te) weinig op advies. Terwijl: je moet een lastenverlichting voor de klant zijn, in plaats van een verplicht nummer. Een intermediair voor vraagstukken waar financiële aspecten aan zitten. Kortom, je moet echt waarde toevoegen. Onze doelstelling is dat alles beter in te richten voor het middenveld.”

Daarbij ziet 216 zichzelf meer als dienstverlener dan accountant. “We zijn er trots op hoor, dat we accountants zijn, maar het is minder belangrijk. Daarom hebben we vorige zomer onze naam veranderd van ‘216 accountants’ naar ‘216’, met als ondertitel: ‘meer dan cijfers’”, licht Bisschops toe.

Gratis jaarrekening
De daad wordt bij het woord gevoegd door te breken met een van de heiligste huisjes in de accountantswereld: geld verdienen met jaarrekeningen. Die zijn bij 216 namelijk gratis. Bisschops: “Er wordt al jaren geroepen dat jaarrekeningen in de toekomst gratis kunnen worden gegeven als gevolg van automatisering. Wij voegen de daad bij het woord. Bij afname van de dienstverlening Totaal in Balans (monitoring) krijgt de klant zijn jaarrekening er gratis bij. Dit is een statement naar de beroepsgroep, een voorbeeld dat 216 de klant, de ondernemer, op een andere manier benadert en toegevoegde waarde voor die ondernemer centraal stelt. En daar wordt door collega’s veel over gesproken, merkt Bisschops. “Zowel in positieve als negatieve zin. Sommigen zeggen: ‘dat kan niet, een gratis jaarrekening’, anderen zitten meer op de lijn ‘waar zij mee bezig zijn, daar willen wij ook naartoe’”. 

Accountants die tot de tweede groep behoren zijn meer dan welkom om bij 216 aan te kloppen om inzicht te krijgen hoe je dat als bedrijf kunt aanpakken. “Dat gaat heel collegiaal”, legt Bisschops uit. “Het is mooi om van twee kanten een open gesprek te voeren en we hopen de markt daarmee ook een zetje in de goede richting te geven. Wij willen een voorbeeld zijn dat de rest van de markt volgt. Het is noodzakelijk dat die verandert en de vragen van de klant meer centraal komen te staan. We zijn bezig om ons model zo uit te werken dat ze toepasbaar zijn te maken voor andere kantoren.”
__________________________________________________________
Accountancy Expo: Innovation Lab
Tijdens Accountancy Expo 2018 laten de mensen van 216 hun werkwijze zien in een uniek innovatie lab. Bezoek het IT en innovatie-event op 19 juni en laat je inspireren. Bestel nu jouw gratis ticket met code ACC2018 via accountancyexpo.nl
__________________________________________________________

De manier waarop 216 de klant centraal stelt is door diensten en tools te ontwikkelen waarmee MKB-ondernemers hun financiën kunnen inrichten, zowel zakelijk als privé. “Een ondernemer heeft een groter doel voor ogen met zijn bedrijf. Een visie, een toekomstbeeld waar hij naartoe wil. Bijvoorbeeld om op zijn 65e in Italië met pensioen te kunnen. Als financieel adviseur moet je beide kanten kunnen belichten. Het portal wat wij hebben gebouwd kijkt naar beide kanten en laat realtime zien of je doestellingen gehaald gaan worden. Dat helpt een ondernemer verder.”

Omdat 216 binnen een grotere bedrijfsstructuur valt, wordt er veel samengewerkt met zusterbedrijven om innovaties mogelijk te maken. Ook dat onderscheidt de ‘accountant’ van andere ondernemingen: het opereert niet verkokerd maar zoekt nadrukkelijk de samenwerking om vraagstukken van ondernemers op te lossen. Bijvoorbeeld rond financieringsvraagstukken. “Zo’n vraag proberen wij om te zetten in een adviestool die zowel de ondernemers als in dit geval een financier van dienst is. Met deze nieuwe tool kunnen we in de basis al een selectie van financiers maken die in aanmerking komt om die financiering af te geven. Dat scheelt al tientallen telefoontjes en aanvragen. De kredietgever, de financier, krijgt op basis van toestemming van ondernemer toegang tot de relevante gegevens in de tool, waardoor deze financier snel een beoordeling kan maken. We hebben met betrokken kredietverschaffers afgesproken dat bedrijven dan bijvoorbeeld geen traditionele jaarrekening meer hoeven te verschaffen. Dat is echt uniek.” 

Vervolgens kunnen 216 en de financier ook het vervolgproces volgen: kan de ondernemer de verplichtingen voldoen en kan daarover weer financieel advies worden gegeven zodat tijdig kan worden bijgestuurd? Dat levert voor alle partijen winst op. “Een aantal kredietverschaffers heeft al gevraagd of ze onze techniek kunnen incorporeren in hun dienstverlening”, vertelt Bisschops. Ook dat is onderdeel van het bedrijfsmodel van 216: naast het servicen van de MKB’er wil het de ontwikkelde technologie ook beschikbaar maken voor bedrijven die afgeleide producten aanbieden, en andere accountantskantoren.

Een ander stokpaardje is de waarderingstool die nu bijna ict technisch is uitontwikkeld. “Dat is typisch iets wat een ondernemer wil weten: wat zijn zaak waard is. Normaal gesproken kost zoiets makkelijk 2.500 euro. Met deze nieuwe tool heb je, door aan een paar knoppen te draaien, heel snel inzichtelijk wat je bedrijfswaardering is. En ook nog van verschillende scenario’s die zich voor kunnen doen. Het mag duidelijk zijn dat de kosten dan aanzienlijk lager zijn.” 

Bisschops hoopt zo de verkokerde, traditionele wereld van de accountancykantoren flink op te schudden. Niet alleen omdat 216 ervan profiteert, maar ook omdat hij ervan overtuigd is dat de accountantskantoren een omslag moéten maken. “Waar je ziet dat er weer een run is op accountants, gaan wij daar eigenlijk niet in mee. Het aantal accountants dat wij in dienst hebben neemt juist af. Wij zoeken naar adviseurs, een ander type dan de traditionele accountant en die krijgen we ook steeds meer binnen”. 

Die hoeven niet per definitie een accountantsachtergrond te hebben. “Ik denk nog steeds: een goede accountant is de beste adviseur die een ondernemer kan hebben. Maar veel accountants zijn alleen accountant, geen adviseur. Dan draag je niet bij aan de lastenverlichting voor ondernemers, en vooral: help je ze niet bij het maximaliseren van hun winst en persoonlijke doelstellingen. Die omslag moeten accountants nu weleens gaan maken.”

[avg-advertorial slug=”kom-naar-de-accountancy-expo-op-18-juni-2019″]

Gerelateerde artikelen