ZZP Nederland: achterban keurt opdrachtgeververklaring regeerakkoord af

Zzp’ers zijn blij met de afschaffing van de wet DBA, maar hebben geen vertrouwen in de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat in het regeerakkoord wordt gepresenteerd.

Dat blijkt uit een achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland. Ruim driekwart (76%) van de zzp’ers geeft aan de pdrachtgeververklaring niet te zien zitten. Volgens voorzitter Maarten Post is dat logisch: “Een webmodule voor opdrachtgevers met een onzekere uitkomst zal de onrust bij opdrachtgevers niet wegnemen en zal niet leiden tot meer opdrachten voor zzp’ers.”

‘Schade DBA duurt voort’

Volgens Stichting ZZP Nederland vormen de maatregelen tegen schijnconstructies in het regeerakkoord nog steeds een loden last voor een overgrote meerderheid van echte ondernemers. Maar liefst 45% van de achterban zegt nu nog schade te ondervinden van de wet DBA en dat zal met de aangekondigde maatregelen niet beter worden. Post: “Het voorgestelde onderscheid op basis van uurtarief, de duur van de opdracht en de aard van de werkzaamheden is uiterst discutabel, riekt naar willekeur en staat niet proportioneel in verhouding met het probleem, dat men wil oplossen. Bovendien legt men met deze indicaties de zzp’er nog steeds langs de lat van het arbeidsrecht, terwijl dat niet van toepassing kan zijn op zelfstandige ondernemers.”

Eigen rechtspositie zelfstandigen

Het voornemen in het regeerakkoord om de wettelijke positie van zelfstandigen als ondernemer te borgen, kan rekenen op bijna anonieme bijval van de achterban van ZZP Nederland. Van de ondervraagden zegt 91% dat een eigen rechtspositie in de vorm van een onderscheidende ondernemersovereenkomst noodzakelijk is. Dit is een belangrijke doelstelling van Stichting ZZP Nederland. Meer dan 90% van de achterban roept de stichting nu op om te blijven vechten voor hun rechtspositie als ondernemer. “Wij nemen die oproep uiterst serieus en zullen de uitnodiging in het regeerakkoord om mee te denken over de moderne arbeidsmarkt in de komende periode zeker oppakken”, aldus voorzitter Post.

Geen pensioenverplichting

In overeenstemming met het standpunt van Stichting ZZP Nederland is geen pensioenverplichting voor zzp’ers in het regeerakkoord opgenomen. Een overgrote meerderheid van 85% is tegen verplichte pensioendeelname en voor vrijwillige aansluiting bij pensioenregelingen. Volgens voorzitter Post moet het nieuwe kabinet vrijwillige aansluiting bij pensioenfondsen mogelijk maken en tegelijkertijd de bestaande verplichtstellingen voor schilders en bijvoorbeeld fysiotherapeuten opheffen. De achterban wil vrijwillige deelname, zeggenschap over een eigen pensioenrekening met flexibele inleg en betaalbare administratiekosten.

Verzekeren arbeidsongeschiktheid

Over de oplossing van het probleem bij arbeidsongeschiktheid is de achterban verdeeld. Een grote minderheid (47%) zou weinig moeite hebben met een algemene voorziening voor alle werkenden om een basisinkomen bij blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid te verzekeren.  Een kleine meerderheid (53%) is tegen een verzekeringsplicht voor zelfstandigen, maar wil de huidige problemen met individuele verzekeringspolissen wel opgelost zien.

Gerelateerde artikelen