Zwitserse regering vraagt parlement ‘Ja zum Schutz der Privatsphäre’ af te wijzen

Een burgerinitiatief om de overdracht van financiële gegevens aan de staat alleen toe te staan, indien sprake is van een fiscaal misdrijf, krijgt veel steun van de bevolking, maar niet van de Zwitserse Federale Raad.
Die Federale Raad, zoals de Zwitserse regering genoemd wordt, is bezorgd dat wanneer het parlement het volksinitiatief overneemt de belastingheffing in het land in gevaar komt.
 
Het ‘Eidgenössische Volksinitiative Ja zum Schutz der Privatsphäre’ werd geïnitieerd in 2013 door vertegenwoordigers uit meerdere partijen in het Zwitserse parlement en wist snel meer dan de wettelijk vereiste 100.000 handtekeningen te verzamelen. De strekking ervan was, dat informatie over financiën van Zwitsers alleen in het kader van een justitieel onderzoek aan de autoriteiten zou moeten/mogen worden overgedragen, en dan nog alleen wanneer er duidelijke aanwijzingen waren dat er sprake was van fiscale fraude. 
 
De Zwitserse wetgeving regelt de bank-cliënt confidentialiteit in ongeveer dezelfde termen als die van arts en patiënt, advocaten en hun cliënten en priesters versus hun gelovigen in de biechtstoel; maar volgens de overheid moet er een uitzondering gemaakt worden in belastingzaken. De Zwitserse belastingbetaler moet opgeven wat hij verdient en bezit, maar die gegevens blijven ‘vertrouwelijk’ en mogen niet (verder) gedeeld worden. Als deze vervolgens niet bij banken en werkgevers gecheckt zouden kunnen worden, komt de belastinginning in gevaar, aldus de regering. Immers, als een belastingbetaler weigert mee te werken aan een nader onderzoek of helemaal geen informatie afstaat, hoe kan de overheid dan iets controleren? 
 
Overigens betrof het initiatief alleen binnenlandse belastingen en niet de verplichtingen van het land om met andere staten informatie uit te wisselen. Maar, aldus de regering, overname van het initiatief zou wel kunnen betekenen dat Zwitserland geen gegevens meer krijgt over buitenlandse tegoeden van Zwitsers. Ook zouden financiële instellingen bijvoorbeeld het Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) niet meer mogen waarschuwen, bij vermoedens van ernstige overtredingen van de wet. En hetzelfde geldt voor de informatievergaring over de financiering van terroristische groepen, die zou ook in gevaar kunnen komen. 
 
De huidige regels bieden de burger voldoende bescherming, aldus de Federale Raad, en het parlement doet er verstandig aan dit sympathieke voorstel van de burgers beleefd doch beslist af te wijzen.
 
Gerelateerde artikelen