Zeevarende was onderworpen aan socialezekerheidswetgeving

Een particulier, die in 2012 in het Verenigd Koninkrijk woonde maar werkzaam was op een schip dat voer onder Nederlandse vlag, was het hele jaar verzekerd en premieplichtig in Nederland en had derhalve geen recht op een vermindering van zijn premie-inkomen. Dit oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Een particulier woonde in 2012 in het Verenigd Koninkrijk en was werkzaam op een schip dat voer onder Nederlandse vlag. Hij heeft in Nederland aangifte IB/PVV 2012 gedaan. In de aangifte heeft hij gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige en verzocht om een vermindering van zijn premie-inkomen tot nihil. De belastinginspecteur heeft bij de vaststelling van de definitieve aanslag het premie-inkomen vastgesteld op het wettelijke maximum van € 33.863. In geschil is of de particulier in 2012 premieheffing verschuldigd is.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de particulier, als zeevarende, volgens de hoofdregel van artikel 11, lid 4, Verordening (EG) 883/2004, in Nederland onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving. De particulier is het gehele jaar verzekerd en premieplichtig in Nederland en had derhalve geen recht op een vermindering van zijn premie-inkomen. Anders dan de particulier kennelijk meent, heeft de belastinginspecteur terecht een onjuiste voorlopige teruggaaf gecorrigeerd en verrekend bij het opleggen van de (definitieve) aanslag.

Er is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant geen sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

(Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen