Wraking Accountantskamer in NBA-zaak afgewezen

Als leden van de Accountantskamer een oordeel moeten vellen over het functioneren van de NBA, hoe kunnen diezelfde leden dan functies vervullen voor diezelfde gedaagde beroepsorganisatie? Dat vroeg een klagende accountant zich vrijdag af. Hij wraakte de tuchtrechter om diezelfde reden, maar zijn verzoek werd afgewezen.

Van der Kar en Veraart Accountants is in conflict met de NBA na een eerdere kantoortoets. Na bezwaar van de accountants ging het eindoordeel van die toets bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van tafel. Maar volgens het kantoor schort er zoveel aan de toetsing door de beroepsorganisatie dat dit een klacht rechtvaardigde bij de Accountantskamer. Toen Leon van der Kar eind mei te horen kreeg welke rechters zich over de zaak tegen de NBA zouden buigen, deed hij een geslaagde wob-procedure om hun functies te achterhalen. Van der Kar wilde weten of deze leden banden hadden met de beklaagde NBA. En dat bleek het geval, zo zei hij vrijdag. Hij en zijn collega “vragen ons af of de Accountantskamer onpartijdig is nu elf van de twaalf accountantsleden functies bij de NBA hebben vervuld.'' Een tweede klacht is dat de klagers zich afvragen of dit wel de geschikte personen zijn om accountants te toetsen. Een aantal leden werkt immers voor accountantskantoren die niet aan de wettelijke vereisten voor kwaliteitsbeheersing voldoen. “Ik denk dat hier met twee maten gemeten wordt”, aldus Van der Kar. Volgens hem is de NBA de huisleverancier van accountantsleden van de tuchtrechter. En die organisatie heeft er een direct belang bij dat die leden “de mening van ons niet delen”. En dus vreest hij partijdigheid.

Kennissen

Volgens de regels van de Accountantskamer moet de rechter geen zaak behandelen waarbij iemand uit diens kennissenkring betrokken is. Een aantal van de gewraakte leden is erelid bij de NBA. Van der Kar: “Dus ik neem aan dat de gedaagden en de gewraakte leden kennissen zijn van elkaar.” Bovendien werkte een van de 26 aangeklaagde NBA-accountants ook als accountantslid voor de tuchtrechter. De gewraakte leden reageerden eerder al per brief naar Van der Kar. Van 'nauwe, vriendschappelijke betrekkingen' tussen die accountant en de gewraakte leden zou geen sprake zijn, schreef de voorzitter de klager al eerder. Volgens de leidraad hoeft er helemaal geen sprake te zijn van een nauwe, innige band, stelt Van der Kar. “Oordelen over een kennis is al voldoende.”

Ongegrond

De gewraakte leden verweerden zich vrijdag niet in de rechtszaal. Wel bleek uit hun schriftelijke reacties dat ze onder meer vonden dat de klacht te laat was ingediend. Van der Kar had direct nadat hij wist wie de leden van de Accountantskamer waren, de wraking moeten indienen. Volgens de klager kon dat niet omdat hij immers eerst moest achterhalen of die leden banden hadden bij de NBA. De wrakingskamer deed vrijdagmiddag meteen mondeling en kort uitspraak. Ze neemt het verweer over de niet-ontvankelijkheid over en vindt ook dat de klacht te laat is ingediend. Maar het wrakingsverzoek is ook ongegrond, aldus de voorzitter van de wrakingskamer. Elke rechter, en daartoe ook de tuchtrechter, wordt geacht uit hoofde van zijn functie onpartijdig te zijn. “Een deugdelijke grond voor wraking is als er zwaarwegende aanwijzingen zijn dat de rechter persoonlijke vooringenomenheid koestert, althans, dat die vrees gerechtvaardigd is. Die aanwijzing is er niet”, aldus de wrakingskamer.

In november dient de inhoudelijke klacht tegen de accountants van de NBA. Voor Van der Kar betreft dit een principekwestie. “Als ik het hierbij laat, wordt ik bij een eerstvolgende toetsing gewoon weer benadeeld.'' Zo werd zijn kantoor op de vingers getikt nadat het juist de aanwijzingen van een andere toetser had opgevolgd. Hij meent dat de hele toetsing wankelt. Kleinere kantoren – zoals dat van hem – worden consequent veel zwaarder aangepakt dan grotere. “Het is alsof u wordt aangehouden omdat u 60 reed waar 50 kilometer per uur is toegestaan en er dendert met 80 kilometer per uur een vrachtwagen voorbij die na betaling van een paar euro gewoon door mag.'' Op de vraag of het klopt dat de NBA getracht heeft hem van verdere procedures af te houden door onder meer een vergoeding te bieden, ging hij niet in. De tuchtrechter trekt naar verluidt in november twee dagen uit voor de rechtszaak.

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle ]

Gerelateerde artikelen