Accountantskantoor dient tuchtklachten in tegen 26 accountants

Een accountantskantoor heeft tuchtklachten ingediend tegen 26 accountants. De accountants zijn volgens het kantoor op enige manier namens de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) betrokken geweest bij de totstandkoming van een negatief oordeel over hun kwaliteitsstelsel.

Na een reguliere toetsing in 2014 had de NBA geoordeeld dat het kwaliteitsstelsel van het kantoor verbetering behoeft. Tegen dat oordeel heeft het kantoor formeel bezwaar ingesteld bij de NBA. Nadat dat bezwaar door de NBA was afgewezen, heeft het kantoor beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

In het verloop van die procedure heeft de NBA aanleiding gezien om het eerdere oordeel en de beslissing op het bezwaar in te trekken. Doel was de weg vrij te maken voor een oplossing in de vorm van een nieuwe toetsing.

De gang van zaken is voor het kantoor aanleiding geweest om tuchtklachten in te dienen tegen 26 accountants, waaronder meerdere (voormalige) leden van het bestuur van de NBA en de Raad van Toezicht. De NBA bestudeert momenteel de tuchtklachten.

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen