Woonbond naar rechter om verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst aan verhuurders

De Woonbond stapt opnieuw naar de rechter om een einde te maken aan de verstrekking van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders door de Belastingdienst. Op basis van die gegevens is de huur van veel mensen verhoogd, de zogenoemde 'gluurverhoging'. Onlangs bepaalde de Raad van State echter dat de verstrekking van die gegevens onrechtmatig was, omdat het strijdig is met de privacywetgeving.

Volgens de Woonbond gaat de overheid, ondanks de uitspraak van de Raad van State, gewoon door met het verwerken van de inkomensgegevens, terwijl dat niet mag. ‘Minister Blok (Wonen) wil dit met een wetswijziging mogelijk maken, maar de Eerste Kamer heeft deze wet nog niet aangenomen. Het kort geding dient komende donderdag’, aldus de Woonbond.

Daarnaast bereidt de organisatie een collectieve zaak voor om namens de huurders die te veel huur zouden hebben betaald, geld terug te halen. Het gaat daarbij om circa 300 miljoen euro. ‘Op een eerste uitnodiging om over een schikking te komen praten werd door verhuurdersorganisaties en de Belastingdienst afwijzend gereageerd. Wij zijn daarom genoodzaakt juridische stappen te ondernemen’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Verhuurders en de Belastingdienst kunnen individuele claims verwachten wanneer ze niet bereid zijn een collectieve regeling te treffen. Volgens de Woonbond zijn de huren van honderdduizenden huishoudens, met een inkomen van meer dan 34.000 euro, onterecht extra verhoogd. Niet alleen moet er geld terug, de huidige huren moeten omlaag omdat de verhoging op onrechtmatige gronden is gestoeld. Veel mensen betalen nu een maandhuur die meer dan 100 euro hoger ligt dan drie jaar geleden, aldus de bond.

Lees ook:

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen