WOB-verzoek leidt tot openbaarmaking beleid ‘Actie balansschulden omzetbelasting’

De Belastingdienst heeft vorige week het door haar gevoerde beleid over het Landelijk project inning balansschulden omzetbelasting (‘Actie balansschulden omzetbelasting’) openbaar moeten maken. Dit is het gevolg van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur van het in Amstelveen gevestigde niche-kantoor ProceD, dat gespecialiseerd is in het formeel belastingrecht en bestuurlijke boeten.

Pieter Kok, één van de adviseurs van ProceD: ‘We kregen de laatste tijd steeds meer vragen van accountants- en belastingadvieskantoren omtrent deze actie. Met name bestond er grote onduidelijkheid over de vraag welk beleid de fiscus voerde omtrent het opleggen van een verzuimboete dan wel een vergrijpboete van 25% of zelfs 50%. Meer dan eens werden ondernemers geconfronteerd met een boekenonderzoek speciaal gericht op de achterstallige omzetbelastingschuld. Hoewel wij al wisten dat de grens tussen een verzuim- of een vergrijpboete bij een balans omzetbelasting van € 50.000 lag, hebben wij eind maart een verzoek aan het Directoraat-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën gericht. Daarin hebben wij het verzoek gedaan om het beleid cq. het Plan van Aanpak alsmede de werkinstructies vrij te geven. Vorige week hebben wij de gevraagde stukken mogen ontvangen.’

Uit de stukken die ProceD heeft ontvangen blijkt dat balansschulden omzetbelasting tot € 50.000 administratief worden afgedaan hetgeen inhoudt dat er geen schuldonderzoek plaatsvindt maar dat slechts een verzuimboete van 10% van de ten onrechte niet afgedragen omzetbelasting wordt opgelegd. Voor balansschulden omzetbelasting boven de € 50.000 vindt altijd een schuldonderzoek plaats. Dit schuldonderzoek zal in beginsel middels een boekenonderzoek plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek worden feiten en omstandigheden in beeld gebracht voor het schuldonderzoek. Er wordt onderscheid gemaakt in twee vormen schuldonderzoek, namelijk een schuldonderzoek ter zake van het niet (tijdig) betalen van de omzetbelastingschuld en een schuldonderzoek ter zake van het niet voldoen aan de informatieverplichting zoals deze sinds 2011 in de wet is opgenomen. In theorie kunnen aan ondernemers derhalve twee vergrijpboeten worden opgelegd namelijk wegens het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde omzetbelasting en wegens het niet doen van een suppletieaangifte omzetbelasting.

‘Uit de ontvangen stukken is duidelijk geworden dat ondernemers met een balansschuld groter dan € 50.000 in 2015 een boekenonderzoek tegemoet kunnen zien. De Belastingdienst heeft er voor gekozen om eerst de ondernemers met de balansschulden onder € 50.000 te beboeten. Dit leverde de schatkist in 2013 al ruim € 70 miljoen en in 2014 ruim € 151 miljoen op,’ aldus Pieter Kok.

ProceD is een kantoor dat gespecialiseerd is in het formeel belastingrecht en bestuurlijke boeten. Het staat inmiddels ruim 150 accountants- en belastingadvieskantoren bij met de behandeling van geschillen met de Belastingdienst (waaronder bezwaar- en beroepsprocedures) en de begeleiding van boekenonderzoeken door de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen