Wijziging van regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Per 1 januari 2016 worden er wijzigingen aangebracht in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de regeling op 30 juni in de Staatscourant gepubliceerd.

Deze regeling ziet op wijzigingen in de gegevensset loonaangifte. In de gegevensset 2016 vervallen de rubrieken voor de categorieën eindheffingen die met ingang van 1 januari 2015 zijn vervallen.
 
Ook vervalt de indicatie van de tijdelijke heffingskorting die met ingang van 1 januari 2016 vervalt.

Voorts worden in de gegevensset een tweetal nieuwe rubrieken opgenomen die nodig zijn voor de statistische verwerking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als gevolg van Europese verplichtingen.

Naast de in deze regeling opgenomen wijzigingen worden mogelijk aan het eind van het jaar nog enkele wijzigingen aangebracht in de gegevensset 2016. Deze wijzigingen hangen samen met wetswijzigingen waarvan de parlementaire behandeling nog moet plaatsvinden. Het gaat daarbij om het bedrag van het rentevoordeel van personeelsleningen zoals dat is opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015. Voorts betreft het de voorgenomen maatregelen die de verzilveringsproblemen met premiekortingen moeten voorkomen.

• Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 23 juni 2015, nr. DB 2015/235M

Gerelateerde artikelen