Wiebes: Verruiming btw-sportvrijstelling nu niet aan de orde

Een verruiming van de btw-sportvrijstelling is nu niet aan de orde. Dit zegt staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Hij acht een verruiming op termijn echter onvermijdelijk vanwege de Europese btw-richtlijn en de daarbij behorende jurisprudentie.

Wiebes: ‘Wat betreft de aanpassing van de Nederlandse btw-sportvrijstelling moet geconcludeerd worden dat de Europese btw-richtlijn en de daarbij behorende jurisprudentie ons daartoe dwingen. Zo mogen EU-lidstaten op grond van het arrest van het HvJ EU van 19 december 2013 geen onderscheid maken tussen prestaties aan leden en prestaties aan niet-leden. Het HvJ EU merkt voorts de ter beschikkingstelling van een sportterrein aan als prestatie die onontbeerlijk is voor de sportbeoefening. Op deze prestatie zou de btw-sportvrijstelling van toepassing moeten zijn.’

De staatssecretaris acht een verruiming van de btw-sportvrijstelling dan ook op termijn onvermijdelijk. Op korte termijn ziet het kabinet echter binnen de huidige kaders geen mogelijkheid om de budgettaire gevolgen hiervan in te passen. ‘Verruiming van de btw- sportvrijstelling kan nu niet aan de orde zijn,’ aldus Wiebes.

Gerelateerde artikelen