Wiebes stuurt rapport Keuzedocument box 3 naar parlement

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vandaag een rapportage met extra informatie over een aantal mogelijke varianten van de heffing in box 3 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

“Deze informatie kan behulpzaam zijn bij het maken van een keuze door een nieuw kabinet voor een heffing over het inkomen uit vermogen die beter aansluit bij de werkelijk behaalde rendementen,” aldus Wiebes.

Dit keuzedocument is een aanvulling op de voortgangsrapportage ‘Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement’ dat op 20 september 2016 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het bevat extra informatie over een vermogensaanwas- en een vermogenswinstbelasting (varianten A en B) en over een forfaitaire heffing over de individuele vermogensmix (variant C). Daarnaast worden ook mogelijkheden besproken om binnen het forfaitaire systeem tegemoet te komen aan de door burgers gepercipieerde onrechtvaardigheid (variant D).

Belangrijkste conclusie van dit document is dat gezien de complexiteit en de verregaande gevolgen voor burgers, financiële instellingen en de Belastingdienst de varianten A, B en C voor de uitvoering structureel problematisch zijn.

Gerelateerde artikelen