Wiebes informeert Tweede Kamer over toekomst Belastingdienst

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Dinsdag werd bekend dat de fiscus voor een grote reorganisatie staat waarbij duizenden medewerkers hun huidige baan verliezen.

Volgens Wiebes zijn de veranderingen noodzakelijk om voorbereid te zijn op de eisen van de moderne samenleving. Met de huidige manier van werken met 150 miljoen brieven per jaar, 15 miljoen telefoontjes en 250.000 bezwaarschriften nemen achterstanden toe en is het onmogelijk de handhaving op het gewenste niveau te handhaven of te verbeteren. Daarom moet de dienst de werkprocessen radicaal veranderen. Dit dient in 5 tot 7 jaar gerealiseerd te zijn.

Hoofdpunten van de veranderingen zijn:
• Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven;
• Ontwikkeling van informatiegestuurde handhaving;
• Ontwikkeling van systematische managementinformatie voor sturing, verantwoording en effectmeting;
• Data&analytics; ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van data-analyse;
• ICT op orde, waaronder het vernieuwen van de legacysystemen (de oude systemen waarop de primaire processen draaien).

Waar door de vernieuwing werk vervalt, verliezen mensen niet hun baan. Zij krijgen bestaand werk aangeboden in het werk- en mobiliteitsbedrijf Switch. Dit is een nieuw op te richten organisatieonderdeel binnen de Belastingdienst. Medewerkers worden daar opgeleid en begeleid in het uitvoeren van hun werk. Ook kunnen zij zich oriënteren op mogelijkheden voor ander werk. Switch bestaat naar verwachting 6 tot 8 jaar. Over de oprichting en de invulling van Switch zal regulier gesproken worden met de bonden en de medezeggenschap.

• Brief over de uitwerking Brede Agenda Belastingdienst

Gerelateerde artikelen