Wiebes houdt vast aan leeftijdsgrens 40 jaar voor schenkingsvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën voelt er niets voor om de leeftijdsgrens van 40 jaar voor de schenkingsvrijstelling eigen woning te laten vervallen.

Dit zegt Wiebes in de schriftelijke beantwoording van vragen die zijn gesteld tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer over het pakket Belastingplan 2017.

Kamerlid Henk Krol van 50Plus had gevraagd of de leeftijdsgrens van 40 jaar voor de schenkingsvrijstelling eigen woning niet kan vervallen. Ook vroeg hij of de voorwaarde dat de schenking aan de eigen woning moet worden besteed, niet kan vervallen.

Wiebes: “Tot 40 jaar komt het vaker voor dat de eigenwoningschuld hoger is dan de waarde van de eigen woning. Wanneer de leeftijdsgrens zou komen te vervallen, kan de schenker de schenking uitstellen tot het moment van (bijna) overlijden en de vrijstelling van schenkbelasting tendeert dan meer naar een vrijstelling in de erfbelasting. Het loslaten van de leeftijdsgrens zou daardoor tot honderden miljoenen derving per jaar leiden. De bedoeling van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling is het bijdragen aan een reductie van de eigenwoningschuld. Het loslaten van de bestedingseis past daarom niet bij het doel waarvoor de vrijstelling is geïntroduceerd. Het loslaten van de bestedingseis leidt tevens tot een budgettaire derving. Om belastingvrij te kunnen schenken zonder dat er eisen worden gesteld aan de besteding van het geschonken bedrag, bestaat al de jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5000 voor een schenking van ouders aan kinderen.”

Gerelateerde artikelen