Wiebes: Haast geboden bij openbaarheid en meer detail verslaglegging multinationals

Internationale bedrijven moeten hun financiële verslaglegging gedetailleerd per land uitsplitsen. Onder andere de fiscale winstverdeling en de betaalde belasting in ieder land moet duidelijk zijn. Dat adviseert staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de Europese Commissie in het kader van bestrijding van belastingontwijking. Hierbij is haast geboden, aldus Wiebes.
Het streven is ook dat het ‘country-by-country-rapport’ voor multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro openbaar is, stelt het FD op basis van een brief die Wiebes verstuurde. Wel moeten eerst de effecten van publieke rapportage volgens Wiebes inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Oeso 
Om het internationaal opererende bedrijven minder makkelijk te maken om voordeel te halen uit verschillen in belastingstelsels wordt op meerdere fronten gewerkt. Zo werkt de organisatie van ontwikkelde economieën Oeso samen met de G20 aan het Beps-project (Base Erosion and Profit Shifting) en toont ook de Europese Unie zich actief. 
Wiebes’ plan kan rekenen op steun vanuit de nationale politiek.
 
___________________________________________________________________________________________________
Ontdek hoe u bespaart op accountantskosten
Zijn de kosten van uw accountant ook te hoog? Kunt u tienduizenden euro’s besparen op uw audit fee? Hoogstwaarschijnlijk. Onderzoek toont aan dat er enorme verschillen zijn in de kosten van de jaarrekening. Het ene bedrijf betaalt soms wel twee keer zo veel als het andere. Na het volgen van de training Accountantskosten Besparen weet u exact hoe u uw audit fee kunt verlagen. Maak geen onnodige accountantskosten. Meld u direct aan
___________________________________________________________________________________________________
 
Gerelateerde artikelen