Wiebes: Geen tijdelijke voorzieningen voor ruimere openstelling g-rekeningen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zegt geen mogelijkheden te zien om tijdelijke voorzieningen te treffen die vooruitlopen op het voor meer doelgroepen openstellen van g-rekeningen (geblokkeerde rekeningen).

Dat antwoordt de staatssecretaris op vragen die Tweede Kamerlid Norbert Klein had gesteld over het artikel ‘Gaan Wiebes en de VVD door met ondernemers pesten?’.

Eerder had Wiebes al aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de toekomst van de g-rekening en wat de mogelijkheden en clausuleringen zijn om de g-rekening ook open te stellen voor zzp’ers. “De daarin geschetste ambities stellen zeer hoge eisen aan de banken en de Belastingdienst. Ik zie geen mogelijkheid om daarnaast nog tijdelijke voorzieningen te treffen die vooruitlopen op het voor meer doelgroepen openstellen van g-rekeningen. Ik richt mij nu op het onderzoek dat loopt naar de doorontwikkeling van de g-rekening,” aldus Wiebes nu in zijn beantwoording van de Kamervragen.

Gerelateerde artikelen