Wiebes: Geen einddatum verbonden aan versturen papieren kopieën door Belastingdienst

Er is op dit moment geen einddatum verbonden aan het versturen van papieren kopieën door de Belastingdienst. Dat zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman over elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst.

De ombudsman kwam onlangs met een aantal aanbevelingen om mensen die nog niet toe zijn aan de stap naar uitsluitend digitale communicatie door de Belastingdienst te ondersteunen. Eén van die aanbevelingen luidde: “
Geef burgers die al tijdelijk in aanmerking komen voor een uitzondering van digitaal berichtenverkeer de zekerheid dat zij permanent of op zijn minst de komende jaren (bijvoorbeeld drie jaar) papieren berichten van de Belastingdienst zullen blijven ontvangen. Informeer hen vóór het verstrijken van die termijn dat zij ook daarna – mits zij daarom opnieuw verzoeken – papieren berichten van de Belastingdienst kunnen blijven ontvangen.”

Wiebes laat weten dat mensen voor wie dat echt nodig is, de komende jaren als service papieren berichten van de Belastingdienst blijven ontvangen. Wiebes: “De termijn waarvoor de mogelijkheid van papieren kopieën beschikbaar blijft, hangt af van de manier waarop de (gewenning aan de) digitalisering verloopt. Daarom is deze vooralsnog onbegrensd in de tijd. De Belastingdienst informeert mensen hierover aan de balies en de telefoon, via het netwerk van hulporganisaties en via de website. Daarbij wordt aangegeven dat er op dit moment geen einddatum is verbonden aan het versturen van papieren kopieën en dat mensen, mocht dat ooit anders worden, daarover tijdig tevoren persoonlijk worden geïnformeerd.”

Lees ook:

Gerelateerde artikelen