Wiebes: Belastingdienst pakt vorderingen eerder en efficiënter op

Bij de Belastingdienst is vorig jaar het ‘dynamisch monitoren’ in de incasso geïntroduceerd. Hierdoor is de fiscus tegenwoordig in staat vorderingen eerder en efficiënter op te pakken. Dat zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer over de capaciteit van de invordering bij de Belastingdienst.

Wiebes laat weten dat de totale beschikbare capaciteit voor invordering bij de Belastingdienst per 1 april 2015 1.986 fte is, waarvan 311 deurwaarders. Er is volgens de staatssecretaris geen norm hoeveel dossiers elke invorderaar dient af te handelen. Met het toenemen van het aantal particulieren in de IH en van het aantal ondernemers, stijgt ook de hoeveelheid vorderingen. Voor het overgrote deel loopt de inning geautomatiseerd.

De afgelopen twee jaar is begonnen met de ontwikkeling van informatiegestuurde inning, waarmee wordt beoogd dat de medewerker zich kan richten op die zaken waarvan uit data-analyse blijkt dat er verhaalsmogelijkheden zijn. In 2014 is het ‘dynamisch monitoren’ in de incasso geïntroduceerd. Deze techniek zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium een koppeling wordt gelegd tussen openstaande vorderingen en concrete verhaalsmogelijkheden. De invorderingsmedewerkers krijgen elke dag een signaal bij welke debiteuren nieuwe verhaalsmogelijkheden zijn ontstaan. Dat betekent een andere manier van werken dan hetgeen de zogeheten bakhouders deden, die ieder voor zich een groot aantal vorderingen moesten beheren. Vorderingen die in het verleden na diverse pogingen uiteindelijk oninbaar werden geleden, worden nu meerjarig dynamisch gemonitord. Hierdoor is de Belastingdienst in staat vorderingen eerder en efficiënter op te pakken, en worden er ook meer kasopbrengsten gegenereerd.

Gerelateerde artikelen