Wiebes: Afschaffen banksparen voor uitvaartkosten wordt niet herzien

Het kabinet is niet van plan om terug te komen op de de voorgenomen afschaffing van het banksparen voor uitvaartkosten. Dit zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag Fiscale Verzamelwet 2015 die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onlangs werd bekend dat het banksparen voor uitvaartkosten vanaf 2016 niet langer fiscaal wordt gestimuleerd. Het CDA in de Tweede Kamer verzocht de staatssecretaris of hij dit besluit in heroverweging zou willen nemen. In dat kader werd ook gevraagd wat uit het overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de vrijstelling is gekomen en of  de regering mogelijkheden ziet de vrijstelling aan te passen zodat banken de regeling uitvoerbaar vinden en belastingplichtigen gebruik kunnen maken van de bankspaarvariant.

Wiebes: ‘Uit het overleg met de NVB is gebleken dat de NVB heeft vastgesteld dat haar leden banksparen voor uitvaartkosten om tal van redenen niet aanbieden. De voornaamste reden is dat het fiscale voordeel beperkt is, waardoor banken maar weinig vraag naar dit product voorzien. Hierdoor zijn de kosten voor het opzetten en onderhouden van de administratieve systemen relatief hoog. De NVB geeft aan hier in de toekomst geen verandering in te verwachten. Gegeven de ratio van de faciliteit ziet het kabinet geen redenen om de regeling aan te passen en blijft het kabinet voornemens de maatregel af te schaffen.’

• Nota naar aanleiding van het verslag

Gerelateerde artikelen