Banksparen voor uitvaartkosten niet langer fiscaal gestimuleerd

Het banksparen voor uitvaartkosten wordt vanaf 2016 niet langer fiscaal gestimuleerd. Dit is een van de maatregelen in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wiebes stelt voor om de vrijstelling in box 3 voor deze bankspaarvariant per 1 januari 2016 af te schaffen. Reden voor afschaffing is het geringe animo voor het banksparen voor uitvaartkosten. Ook banken bieden dit product niet aan. De vrijstelling in box 3 voor het banksparen voor uitvaartkosten wordt dan ook per 1 januari 2016 geschrapt. De vrijstelling in box 3 voor de uitvaartverzekeringen blijft wel bestaan.

• Memorie van Toelichting Fiscale Verzamelwet 2015

Gerelateerde artikelen