Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aanvaard

De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 april 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid van staatssecretaris Snel (Financiën).

De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en PvdD stemden voor, de fractie van de PVV stemde tegen. 

De fractie van de OSF was afwezig. Dit voorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid als gevolg van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Een motie van senator Van Rij (CDA) die de regering verzoekt een beleidsnotitie op te stellen met heldere en duidelijke criteria waaraan fiscale maatregelen met terugwerkende kracht aan worden getoetst, werd verworpen. De fracties van CDA, SGP en 50PLUS steunden de motie, de fracties van VVD, PVV, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChistenUnie en PvdD stemden tegen. De fractie van de OSF was afwezig.

Lees ook: Hoogleraar Peter Kavelaars over aanpak fiscale eenheid: “Werk aan de winkel voor fiscalisten”

Gerelateerde artikelen