Wet compartimenteringsreserve in Staatsblad gepubliceerd

De wet compartimenteringsreserve is op 30 april in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet treedt op 1 mei 2015 in werking en werkt terug tot en met 14 juni 2013.

De aanleiding vormt een arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013. Hierin gaf de Hoge Raad aan dat wanneer de wetgever voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling wil compartimenteren bij een sfeerovergang ten gevolge van een wetswijziging, dat bij wet moet zijn vastgelegd. In deze wet wordt compartimentering bij sfeerovergang wettelijk vastgelegd. Het gaat dan zowel om de situatie van regelcompartimentering als die van feitencompartimentering.

Gerelateerde artikelen