Wet beperking topinkomens mogelijk uitgesteld tot 2016

De wet die topinkomens in de publieke sector verder beperkt, dreigt te worden uitgesteld tot 2016. De Eerste Kamer wil de wet pas volgend jaar behandelen waardoor invoering een jaar vertraging oploopt.
In het wetsvoorstel voor beperking van topinkomens van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wordt het maximumsalaris voor topfunctionarissen in de publieke sector verlaagd van 130 procent naar 100 procent van het ministerssalaris. Ook de beloning van interim-topfunctionarissen wordt aan banden gelegd. Van toppers die nu meer verdienen, wordt het loon de komende jaren stapsgewijs verlaagd.
In de Tweede Kamer waren PVV, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP, de partijen Bonten/Van Klaveren, Van Vliet en de twee 50-Plus fracties voor. D66 was eerst voor maar wijzigde dat later in ’tegen’, terwijl het CDA van meet af tegen was.
De Eerste Kamer heeft de voorbereiding van de behandeling afgerond, maar toch besloten VVD, D66, CDA en PVV (inmiddels van mening veranderd) dinsdag in een commissievergadering de behandeling uit te stellen. Dat betekent dat de wet op zijn vroegst op 1 januari 2016 van kracht wordt.
De SP wil het wetsvoortel nog voor de kerst behandelen in de Eerste Kamer. 
Gerelateerde artikelen