Westerse bedrijven nemen meer ondernemingen in opkomende landen over

Ondernemingen in de gevestigde landen hebben in de tweede helft van 2014 meer bedrijven in de opkomende markten overgenomen dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG. Nu de financiële stabiliteit en het vertrouwen terugkeert, lijken de bedrijven hun pijlen weer te richten op de zich ontwikkelende economieën om te kunnen groeien.

Uit onderzoek dat KPMG iedere zes maanden doet  naar de transactiestromen tussen dertien opkomende economieën en vijftien van de voornaamste ontwikkelde markten blijkt dat in de laatste zes maanden van 2014 het aantal fusies en overnames door Westerse bedrijven in de opkomende markten is toegenomen tot 621 transacties, een stijging van 11% vergeleken met de 561 transacties in de eerste helft van 2014. Vooral het aantal overnames door westerse ondernemingen in China nam flink toe, van 70 in het eerste halfjaar tot 88 in de laatste zes maanden van 2014.
 
‘Het is duidelijk dat bedrijven in de ontwikkelde landen een periode achter de rug hebben waarin zij zich hebben bezonnen op hun strategie’, constateert Danny Bosker, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor de fusie- en overnamepraktijk. Bosker: ‘Nu is in het algemeen de tijd aangebroken om aan de slag te gaan met nieuwe groei-initiatieven. Gedreven door een sterke financiële positie herontdekken ondernemingen in de westerse wereld op dit moment dan ook de potentie van de opkomende markten om groei te realiseren.’
 
VS meest actief in opkomende landen

Vooral bedrijven in de Verenigde Staten weten de opkomende markten te vinden. Het aantal overnames nam in de tweede helft van vorig jaar toe tot 120 transacties, waarbij de aandacht vooral gericht was op bedrijven in Centraal-Amerika en het Caraïbisch gebied, Zuidoost-Azië en Rusland. Daarnaast vertoonden vooral Singapore en Duitsland opvallend veel belangstelling voor bedrijven in de opkomende markten. Het aantal overnames door bedrijven uit Singapore steeg van 45 in de eerste zes maanden van de 2014 tot 68 in de tweede helft van vorig jaar. Ondernemingen uit Duitsland realiseerden in de laatste zes maanden 28 transacties in de opkomende landen vergeleken met 19 in de eerste helft van 2014. Duitse ondernemingen waren vooral actief in Brazilië, terwijl bedrijven in Singapore uitzonderlijk actief waren in Zuidoost-Azië.
 
Yuan speelt Chinese bedrijven in de kaart

Ook bedrijven in de opkomende landen zorgden in de tweede helft van 2014 voor meer overnameactiviteit in de gevestigde landen. De bedrijven realiseerden in de laatste zes maanden van vorig jaar 255 transacties vergeleken met 235 in de eerste helft van 2014. Vooral China had met 51 transacties in de tweede helft van 2014 het vizier op bedrijven in de gevestigde markten gericht, een toename van ruim 30% ten opzicht van de eerste zes maanden van vorig jaar. Cijfers die volgens Bosker overigens niet verrassen. Bosker: ‘Dat Chinese bedrijven zeer geïnteresseerd zijn in bewezen technologieën was al langer bekend. Nu de Chinese Yuan één van de sterkste munten is in de huidige volatiele valutamarkten, is het voor Chinese bedrijven nog aantrekkelijker om geplande overnames te realiseren. Hierdoor zijn buitenlandse bedrijven in het algemeen goedkoper en kunnen Chinese bedrijven munt slaan uit de gunstige marktomstandigheden. Daarbij kijken zij in het algemeen naar de gevestigde markten en naar Europa in het bijzonder.’

Gerelateerde artikelen