‘Werkgevers kunnen premieverhogingen pensioenstelsel niet meer opbrengen’

Het volgende kabinet moet knopen doorhakken over een nieuw pensioenstelsel. Werkgevers kunnen de premieverhogingen van het huidige stelsel niet meer opbrengen.

Dat zegt Hedda Renooij, pensioensecretaris van VNO-NCW en MKB-Nederland, in een interview met FD Pensioen. Volgens Renooij zijn de premies voor werkgevers sinds 2010 ‘beland op het maximale niveau’. Bedrijven willen af van het risico op premieverhogingen en verplichte bijstortingen in de pensioenfondsen die samenhangen met het huidige stelsel. In een nieuw stelsel zou sprake moeten zijn van een vaste premie en beleggingsrisico’s die bij de deelnemers liggen.

Zo’n stelsel past ook beter bij de huidige arbeidsmarkt, stelt Renooij. De premie wordt dan gestort op een persoonlijke pensioenrekening. Goede elementen, zoals het delen van risico’s van beleggingen en levensverwachting, kunnen nog steeds collectief worden geregeld. Maar tegelijk krijgt de deelnemer wel beter zicht op de inleg, het rendement en de verwachte pensioenuitkering. En de pensioenregeling is ook beter overdraagbaar bij wisseling van werkgever.

De huidige systematiek waarbij werknemers op jonge leeftijd relatief veel pensioenpremie betalen en op latere leeftijd juist weinig, heeft volgens Renooij zijn langste tijd wel gehad. De kosten van afschaffing kunnen echter oplopen tot 100 miljard euro aan compensatie van werknemers. Daarom moet worden nagedacht over een ‘wijze’ afschaffing waarbij de lusten en lasten evenwichtig worden gedeeld.

Renooij is niet voor een verplichte pensioenregeling voor zzp’ers. ‘Dat is een diverse groep. De meeste zzp’ers zijn ondernemers die zelf hun financiële afwegingen maken. Bestaande pensioenregelingen zouden wel toegankelijker kunnen worden gemaakt voor zzp’ers.’

 

(VNO-NCW)

Gerelateerde artikelen