Weer zeven landen toegetreden tot Global Forum on Transparency

Elk jaar komt de OESO bijeen in Parijs, waarbij landen onder druk worden gezet om toe te treden tot het groeiend Global Forum on Transparency And Exchange of Information for Tax Purposes.
Dit jaar hebben al weer zeven landen  de Multilateral Competent Authority Agreement, ofwel het (in 2013 door ons land gewijzigde)   Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB) getekend. Dat zijn Australië, Canada, Chili, Costa Rica, India, Indonesië en Nieuw Zeeland. Vanaf 2017 of 2018 zullen ook deze landen automatisch gegevens over (buitenlandse) rekeninghouders uitwisselen met mede-ondertekenaars – van natuurlijke én rechtspersonen, inclusief balansgegevens, rente-inkomsten, dividendbetalingen en (de resultaten van) de aan- en verkoop van aandelen en obligaties. 
 
Volgens de OESO hebben inmiddels bijna 100 landen het Verdrag ondertekend, zie de website van de organisatie.  
Gerelateerde artikelen