WBSO in 2022: flexibel aanvragen en sneller verrekenen

De verwachte wijzigingen in de WBSO-regelgeving in 2022.

De WBSO is één van de meest aangevraagde fiscale regelingen voor innovatieve ondernemers. In 2022 wordt deze regeling op een aantal punten gewijzigd zodat beter wordt aangesloten op de R&D-trajecten van bedrijven en het financiële voordeel sneller verrekend kan worden, aldus John Krijger, subsidieconsultant bij De Breed & Partners.

Op Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet de plannen voor volgend jaar bekend. Voor innovatieve ondernemers een belangrijk moment om inzicht te krijgen in beleidswijzigingen. In dit artikel bespreken we de verwachte wijzigingen in de WBSO-regelgeving.

Wijzigingen vanaf 2022:
• Crisismaatregel verhoging percentages wordt stopgezet;
• Aanvraagtermijnen mogen elkaar overlappen: dus op ieder moment aan te vragen;
• Het terugmelden van uren en kosten/uitgaven wordt eenvoudiger en niet meer gerelateerd aan een beschikking of aanvraagperiode;
• WBSO-voordeel kan bij beschikking direct volledig verrekend worden, zodat u uw liquiditeit effectief kan inzetten.

Crisismaatregel teruggedraaid: eerste schijf 32%
Om ondanks de coronacrisis investeringen in R&D op peil te houden, werd vorig jaar het reguliere en starterstarief verhoogd. Toch lijkt er in het aantal R&D-uren het afgelopen jaar geen daling te zijn. In 2022 wordt daarom het tarief voor de eerste schijf weer teruggebracht van 40% naar 32%. Ook het starterstarief wordt teruggebracht naar het oude niveau, van 50% naar 40%. In onderstaande tabel vind je de percentages en grensbedrag van de WBSO-regeling in 2022.

*Voor zzp’ers die meer dan 500 uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast nog een extra aftrek. Eind dit jaar worden de exacte bedragen voor zelfstandigen bekendgemaakt.

Doorlopend indienen
In 2022 wordt het indienen van de WBSO-aanvragen flexibeler. Waar WBSO-projecten elkaar nu moeten opvolgen, kunnen ze elkaar vanaf volgend jaar overlappen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen ondernemers een nieuwe WBSO-aanvraag indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook als die kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Hierdoor kunnen ondernemers inspelen op nieuwe projecten en eerder de verwachte uren, kosten of uitgaven voor reeds toegekende projecten opvoeren. Net als vorig jaar bestaat een WBSO-project uit tenminste drie maanden én kunnen er jaarlijks maximaal vier aanvragen worden ingediend.

Invullen realisatiemelding eenvoudiger
De jaarlijkse realisatiemelding is voor ondernemers een administratieve last. Met de realisatiemelding laten bedrijven per tijdvak aan RVO weten hoeveel uren, kosten en uitgaven er daadwerkelijk zijn besteed aan R&D-activiteiten. Vanaf 2022 blijft de jaarlijkse melding verplicht; de uren, kosten en uitgaven hoeven alleen geen betrekking meer te hebben op de verschillende S&O-verklaringen. Het totaal aangevraagde uren, kosten en uitgaven mogen alleen de toekenning in de verschillende aanvragen niet overschrijden.

WBSO-voordeel verrekenen flexibeler
Vanaf volgend jaar kunnen ondernemers na afgifte van de S&O-verklaring zelf bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel wensen te verrekenen. De aftrekpost mag bijvoorbeeld volledig worden toegepast vanaf de eerste loonaangifte na de beschikking. Hierdoor kan het aantal verrekenmomenten en de daarmee samenhangende administratieve last omlaag worden gebracht.

Verbreding definitie programmatuur
Vorig jaar deed Staatssecretaris Keijzer aanbevelingen aan de kamer die gericht zijn op verbreding van de WBSO-regeling. Deze aanbevelingen, voornamelijk gericht op de het wijzigen van de definitie programmatuur bij ICT projecten, zijn momenteel nog niet overgenomen en worden verder onderzocht. Wellicht dat hierin nog aanpassingen voor 2022 in komen maar op dit moment zijn deze nog niet bekend.

Gerelateerde artikelen